Den kognitive teori | Noter

 • HHX 2. år
 • Psykologi C
 • Ingen givet
 • 2
 • 637
 • PDF

Den kognitive teori | Noter

Noter med en kort gennemgang af den kognitive teori - lidt kritik osv.

Indhold

Det kognitive perspektiv
Kognition
Kendte teoretikere
Jean Piaget:
Lev Semyonovich Vygotsky:
Hvordan er teorien blevet til?
Oprindelse
Beviser for den kognitive teori
Kritik af den kognitive teori

Uddrag

Kognition: ordet kognition stammer fra det latinske cognitus, som betyder tænkning, viden, opfattelse, erkendelse. Denne teori har været fremherskende i mere end 2000 år, og først i dette århundrede kom der rigtig skred i den teoretiske udvikling.

Det kognitive perspektiv
”Det er ikke situationen som sådan, men måden hvorpå vi oplever den, der er afgørende for vores reaktion.”

Kognition
Det kognitive perspektiv påstår at ”tanken kommer før følelsen”. Dvs. man studerer hvordan mennesket tænker (i modsætning til hvordan de føler) - dette vil altså sige hvordan vi organiserer vores viden og danner begreber.
Det kognitive perspektiv påstår også, at mennesket tænker, tolker, husker og træffer beslutninger ud fra tidligere erfaringer og indlæringer og at den måde vi opfatter og tolker situationer afgør hvordan vi reagerer følelsesmæssigt. Et kognitivt perspektiv kan også bruges på menneskets evne til at lære nye ting og huske... Køb adgang for at læse mere

Den kognitive teori | Noter

[1]
Bedømmelser
 • 18-02-2013
  Givet af HFe-elev på 1. år
  ikke lige det jeg søgte men okey