Rapport om den kinesiske befolkningspolitik

  • STX 2.g
  • Naturgeografi B
  • 10
  • 21
  • 3972
  • PDF

Rapport om den kinesiske befolkningspolitik

Rapport i Naturgeografi C om befolkningsudvikling i Kina, hvordan det kan være at landet blev "overfyldt" og hvad man gør for at forhindre, at den vokser endnu mere. Der er også lidt historie involveret.

I bilaget er der flere diagrammer og tabeller der viser, hvordan befolkningen er fordelt og hvordan den er vokset gennem de sidste år, og hvordan den ville fremsætte, hvis der ikke ville ske noget. Derudover har jeg også skrevet over, om det kan lade sig gøre at indføre etbarnspolitikken i et andet land og hvilke krav der tilhører for at indføre en sådan politik.

Opgaveformulering
Hvilke faktorer har nu ført til, at befolkningen er vokset så hurtigt i Kina?
Hvad har kineserne gjort for at stoppe denne tilvækst og hvad der er endnu mere vigtigt, nytter denne ideer eller disse løsninger noget?

Disse spørgsmål vil jeg prøve at besvare ved at starte med at undersøge synet på overbefolkningen generelt og hvordan det opstod i Kina. Bagefter betragter jeg udviklingen og betydning af den kinesiske befolkningspolitik og vurderer dens virkning.

Indhold

Indledning 3
Overbefolkning - generelt 3
Definition 3
Overbefolkning - Kina 4
Opståelse 4
Omkring det 18. århundred 4
Republikken Kina 4
Mao Ze Dong 5
“Det store spring fremad“ 5
Hungersnøden 6
Folkeflytning 6
Problemer 7
Befolkningspolitik - generelt 7
Befolkningspolitik - Kina 8
Etbarnspolitikken - definition & undtagelser 8
Etbarnspolitikken - resultater & fremtid 9
Etbarnspolitikken - brud af loven 9
Konklusion 9
Perspektivering 10
Bilag 11
Grafer 11
Diagrammer 14
Tabeller 17
Billeder 19
Literaturliste 21
Primær literatur 21
Sekundær literatur 21
Weblinks 21

Uddrag

Definition
Under begrebet overbefolkning forstås, at reproduktionen af befolkningen er så højt, at levevilkårene ikke længere er tilstrækkelige for at forsyne menneskerne.
Dermed bliver leveområdets bæredygtighed overskridt.
Hovedsageligt findes overbefolkning i dag i udviklingslande i Afrika og Asien. Tit medfører det sult, fattigdom, økologiske problemer, hurtig spredning af epidemier og økonomisk stagnation (= der er ingen tilvækst ). Overbefolkningen har mange årsager. Dårlig udviklet økonomi og medicinsk forsyning, fattigdom, dårlig regeringsføring, korruption og almen dårlig uddannelse er nogle af dem. Årsager og resultat kan ikke altid adskilles, idet de påvirker hinanden i en vekselvirkning (f.eks. fattigdom er en årsag for befolkningsvækst mens stigende befolkning medfører endnu mere fattigdom).

Overbefolkning - Kina
Opståelse
Omkring det 18. århundred
Før det 18. århundred var Kina et land, der var hyppigt præget af katastrofer, som oversvømninger og sygdomme. Disse medførte ofte mange ofre. For at reducere befolkningen var det normalt at myrde børn, hvilket bliver betragtes som datidens svar på aborten. I dag er det forbudt, hvad der bidrager til befolkningens vækst (se tabel 4 i bilaget).
Siden det 18. århundred gik dødeligheden tilbage, da medicinen blev bedre. På samme tid gik også fødselsraten op, da mange børn nu kunne redes under.... Køb adgang for at læse mere

Rapport om den kinesiske befolkningspolitik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.