SRO om at stemme et strengeinstrument | Musik A og Matematik B

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik B, Musik A)
  • 10
  • 4167
  • Word2007

SRO om at stemme et strengeinstrument | Musik A og Matematik B

SRO i Matematik B og Musik A om "Den gode stemning".

Opgaveformulering
I min opgave vil jeg komme ind på nogle af de matematiske og musiske problemer der gør sig gældende hvis man skal stemme et strengeinstrument. For at vise hvordan disse problemer gør sig gældende, vil jeg analysere et af Bachs præludier fra hans samling af værker ”Das Wohltemperierte Clavier”. Denne analyse vil jeg inddrage i en diskussion, fordi der netop var nogle forudsætninger for, at Bach kunne skrive dette værk.

Indhold

1. Abstract
2. Indledning
3. Historisk udvikling af tonesystemet
4.0 Analyse af Præludium XXIII i H-dur af Johann Sebastian Bach
5. Matematikken i musikken
6. Konklusion
7. Litteraturliste

Uddrag

2. Indledning
I det tonesystem vi har i dag, ligger der mange naturvidenskabelige ting under. Allerede i antikken lavede Pythagoras undersøgelser med en svingende streng. Senere hen fandt man pythagoas' tonesystem for utilstrækkeligt, og man har senere prøvet at finde nye metoder, der gør op med de fejl der ellers er. Disse forskellige metoder kan ses fra en fysisk vinkel, hvor man kigger på tonernes frekvens, frekvensforhold og partialtoner.. Men også fra en musisk vinkel, hvor man i stedet kigger på, hvor godt intervallerne klinger sammen
Så hvor der før har været stort forkus på æstetikken, kommer der nu fokus på de stigende menneskelige krav. Så må man finde ud af, hvad der er vigtist.

3. Historisk udvikling af tonesystemet
3.1 Den pythagoræiske stemning
Den pythagoræiske stemning blev til ca. 3 århundrede f.Kr.. Men det er først omkring 480 e.Kr.-524 e.Kr., at det pythagoræiske tonesystem bliver overført til den europæiske middelalder af den senantikke statsmand, filosof og musikteoretiker Boëtius. Dette tonesystem bruges indtil omkring 1500, hvor man begynder at stemme på andre måder.
Når man stemmer et instrument, vil man altid have et problem med ”det pythagoræiske komma”. Dette betyder, at man aldrig vil kunne stemme alle kvinterne helt rent.
I det pythagoræiske tonesystem er idealet, at alle kvinterne skal stemmes rent, derfor stemmer man instrumentet således, at alle kvinterne (undtagen én) er rene – altså er deres frekvensforhold 3/2. Man har altså valgt, at denne ”fejl” skal placeres ved én kvint, som vil være kvinten mellem G# og Eb. Denne kvint blev dengang også kaldt ulvekvinten. Det vil altså sige, at tonearterne G#, C# og Eb er særligt dårlige. Der er også derfor, at man i den pythagoræiske stemning ikke vil få en kvintcirkel, men i stedet en kvintspiral (se figur). Man kan ikke få ... Køb adgang for at læse mere

SRO om at stemme et strengeinstrument | Musik A og Matematik B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.