SRP: Den globale opvarmning og Danmark | Biologi A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Biologi A)
 • 9
 • 27
 • 8083
 • PDF

SRP: Den globale opvarmning og Danmark | Biologi A og Historie A

SRP om den globale opvarmning - Set fra Danmark, i fagene Biologi A og Historie A.

I opgaven indgår der:
En redegørelse for dansk udvikling, med udgangspunkt i Dansk Energiplan 1976. Derefter følger en redegørelse for den globale opvarmnings mulige indvirkninger på det danske vandmiljø.

Ydermere analyseres og diskuteres et projekt, som kan være medvirkende til at løse den globale opvarmning.

Derudover diskuteres, hvor energidebatten befinder sig i Danmark i dag og der vurderes, hvilken indflydelse forskerne har på denne debat.

Elevens kommentar

Manglede lidt dybde i biologidelen.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1.0 Indledning 1
2.0 Dansk energipolitik før 1976 1
2.1 Dansk Energipolitik 1976 2
2.2 Dansk energiplan 1981, Energi 2000 og Energi 21 3
2.3 Klimakonventionen og Kyoto-protokollen 5
2.4 En visionær dansk energipolitik 7
3.0 Det danske vand og vejr i fremtiden 7
3.1 Klimatiske ændringer og dets konsekvenser 8
3.1.1 Temperaturstigning, ændret salinitet og springlag 8
3.1.2 Iltsvind 10
3.1.3 Øget nedbør 11
3.1.4 Ændrede vindforhold 11
3.2 Effekter af fremtidige klimaforandringer på dyre- og plantelivet 12
3.2.1 Effekter på de danske søer 13
4.0 Algeprojektet 15
5.0 Den politiske energidebat i Danmark i dag 18
6.0 Forskernes indflydelse 20
7.0 Konklusion 22
Litteraturliste 24

Uddrag

"Den globale opvarmning er den største krise menneskeheden står overfor. Det er den største opgave, fordi det berører alle i denne verden, både nulevende og vores efterkommere.

Ekstremt vejr, forøget vandstand, ubalance i de økologiske systemer, forhøjet temperatur i havene og dets surhedsgrad og mange flere årsager, gør at denne opgave er af yderst vigtighed for alle at deltage i.

Det er dog paradoksalt, at de er rige lande, der forurener mest, mens det bliver de fattige lande det kommer til at gå værst ud over. Derfor hviler et kolosalt ansvar på industrilandene, og herunder Danmark.

Dette ansvar må tages yderst alvorligt, for at sikre et klima og miljø som verdenens befolkning kan tilpasse sig til.

I Danmark så vi også, at energi- og klimadebatten var i hovedsædet under sidste Folketings valg, eller lige under skattelettelser, og bliver mere og mere intens hen imod Klimakonferencen i København 2009.

Danmarks energipolitik har gennemgået en lang udvikling, og det er ekstremt vigtigt, hvilken retning energipolitikken nu går i – så der satses på en bæredygtig og miljørigtig udvikling, både for at modvirke det stigende energiforbrug og nedsætte drivshusgas udslippet, som vi har forpligtede os til.

Denne opgave redegører for dansk energipolitiks udvikling, med udgangspunkt i Dansk Energiplan 1976. Derefter følger en redegørelse for den globale opvarmnings mulige indvirkninger på det danske vandmiljø.

Ydermere analyseres og diskuteres et projekt, som kan være medvirkende til at løse den globale opvarmning. Derudover diskuteres, hvor energidebatten befinder sig i Danmark i dag og der vurderes, hvilken indflydelse forskerne har på denne debat.

2.0 Dansk energipolitik før 1976

Danmarks energipolitik var før 1976 styret af private eller kommunalt ejede virksomheder, hvor ELSAM og ELKRAFT var de to store producenter af energi. Før 2. verdenskrig var kul den dominerende energikilde. I årene efter 2. verdenskrig blev olie mere og mere anvendt og i slutningen af 60'erne og i starten af 70'erne blev energien hovedsageligt hentet fra olie (90%). I 1972-73 oplevede Danmark sin første oliekrise, og resulterede i drastiske stigninger i oliepriserne. Denne oliekrise medførte, at politikerne fokuserede på at gøre Danmark mindre sårbar overfor svingninger i forsyningssikkerheden og energipriser. "... Køb adgang for at læse mere

SRP: Den globale opvarmning og Danmark | Biologi A og Historie A

[2]
Bedømmelser
 • 30-04-2009
  Ok opgave , 10 tallet er ok givet ud.
 • 13-12-2008
  Fin opgave.. Godt skrevet

Materialer relateret til SRP: Den globale opvarmning og Danmark | Biologi A og Historie A.