SSO om Den fremmede og Sisyfos-myten af Albert Camus

SSO om Den fremmede og Sisyfos-myten af Albert Camus

Større skriftlig opgave om Albert Camus' eksistentialisme. Primærkilder: Sisyfos-myten og Den fremmede.

Foreliggende opgave har to hovedformål. Et formelt og et materielt. Den formelle side af opgaven er det rent tekniske, der går ud på at vise en beherskelse af forskellige teknik-ker og færdigheder inden for det valgte fag. Opgavens materielle indhold er valgt ud fra inte-resse for den eksistentialistiske filosofi. Jeg har valgt at skrive om Albert Camus' eksistentia-lisme, hvor jeg med udgangspunkt i hans filosofiske essay Sisyfos-myten vil foretage en ana-lyse af hans første roman Den fremmede. Disse værker er to ud af i alt tre dele, som Camus skrev i udarbejdelsen af begrebet det absurde . Det tredje værk var et skuespil (Caligula).

Jeg mener at Sisyfos-myten er vigtig for forståelsen af Den fremmede, da den indeholder Camus' filosofiske tankegang. På bagsiden af bogen står også, at Sisyfos-myten i dag fremstår ”Som en nøgle til forståelsen af begreberne om absurditet og eksistens i Albert Camus' forfatterskab” . Ved først at redegøre for Camus' filosofiske tanker omkring eksistens, håber jeg at gøre det lettere både for mig selv og læseren af dette, at forstå hvad han vil illustrere med Den fremmede. Jeg vil forsøge at forklare de mest betydningsfulde elementer i Sisyfos-myten. Camus' opfattelse af absurditeten, verden, mennesket, selvmordet, fremmedgørelsen, flugten og disse fænomeners relation til hinanden.

Hoveddelen af denne opgave vil bestå af analysen af Den fremmede, hvor jeg har valgt at lægge særlig vægt på hovedpersonens udvikling.

Indhold

1. Indledning 1
2. Sisyfos-myten 2
2.1. Eksistens
2.2.
3. Den fremmede
3.1. Første del, kapitel I
3.2. Første del, kapitel II
3.3. Første del, kapitel III
3.4. Første del, kapitel IV
3.5. Første del, kapitel V
3.6. Første del, kapitel VI
3.7. Anden del, kapitel I
3.8. Anden del, kapitel II
3.9. Anden del, kapitel III
3.10. Anden del, kapitel IV
3.11. Anden del, kapitel V
4. Hvad kan Camus sige os i dag
5. Konklusion
6. Notehenvisninger
7. Litteraturliste

Uddrag

2. Sisyfos-myten

Dette essay har fået navn efter den græske sagnkonge Sisyfos, der som straf for at have krænket guderne måtte trille en stor sten op på toppen af et bjerg, hvorfra den med det samme trillede ned igen. Sisyfos er for Camus' symbol på det absurde menneske, som på én og samme tid accepterer og gør oprør mod dets tilværelse.
Albert Camus mest berømte citat stammer fra begyndelsen af Sisyfos-myten: ”Der findes kun ét virkelig filosofisk problem: selvmordet. At afgøre om livet er værd at leve eller ej, er at besvare filosofiens grundspørgsmål” . Citatet er svært at forstå, hvis man ikke har fået forklaret hele Camus' filosofi. Grunden til selvmordet og den tanke det indebærer, er den vig-tigste af alle, da det er den eneste tanke, man er villig til at dø for. Hvad der ligger til grund for, at det er selvmordet, vil jeg komme ind på senere.

2.1. Eksistens
Eksistentialismen er en filosofi om det at være til. Ordet eksistens kommer af eks-stasis, som betyder: at træde ud af sig selv, at stå ud, at være til . Eksistentialismens grundsyns¬punkt er, at mennesket ikke har nogen medfødt essens, vi er altså ikke forudbestemt til at realisere noget bestemt modsat dyr, der udelukkende lever for at overleve og formere sig. Dybest set består vores liv kun af en væren. Vi er sat ind i en verden uden mening, kun den ...

---

3.9. Anden del, kapitel III
M's sag skal for nævningetinget. Inden han skal for retten, bliver han sat i et venteværelse. Han bliver tilbudt en cigaret, men tager ikke imod den. Han lever i absurditeten, og har derfor ikke længere brug for flugtmidler. Da han kommer ind i retssalen, føler han sig fremmedgjort overfor alle menneskerne i lokalet: ”Jeg var også lidt fortumlet over alle de mennesker i det tillukkede rum. Jeg så ud over retslokalet, men kunne ikke skelne de enkelte ansigter” . Men der er også en kløft mellem ham og dem. De er der for at undersøge ham og kender ham næsten fra aviserne, mens han står helt alene. Den offentlige anklager kommer ind i retssalen og efterhånden bliver retten sat. M synes situationen er spændende, både fordi han aldrig har overværet en retssag, og fordi han har levet i fængslets ensformige væren.
M forstår ikke helt, at det er ham, som er den anklagede: ”Jeg fik en mærkelig fornemmelse af, at det var mig, som sad og så på mig selv” . Det virker ret meningsløst for ham.
M genkender nu forstanderen og portneren fra alderdomshjemmet, Thomas Peréz, Raymond, Masson, Salmano, Marie og Céleste. Solens varme i rummet stiger, og retssagen begynder.
Det går godt for anklageren, især mens forstanderen er oppe i vidneskranken. M får lyst til at græde, hvilket er en side vi ikke tidligere har mødt hos ham. Alle er imod ham, den eneste... Køb adgang for at læse mere

SSO om Den fremmede og Sisyfos-myten af Albert Camus

[33]
Bedømmelser
 • 19-12-2005
  Ikke en ret godt gennemarbejdet opgave. Analyse af "den fremmede" er stort set kun et referat, dog med enkelte indskudte bemærkninger, mangler man referat så en okay opgave, for det er dybdegående, ellers bare for dårlig..
 • 10-04-2012
  Kan kun give top point for sådan en god opgave. Meget fyldestgørende og inspirendende. Opgaven er skevet til et niveau alle kan være med på.
 • 17-05-2011
  fin opgave - god til inspiration
 • 28-03-2011
  Rigtig fin og uddybende opgave!