Den franske revolution

 • STX 2.g
 • Historie A
 • 12
 • 2273
 • PDF

Den franske revolution

Større opgave i Historie, som beskæftiger sig med emnet Den Franske Revolution.

Da dette er et meget stort og fyldigt tema, er det blevet snævret ind. Jeg vil derfor kun se på starten af revolutionen og især vil jeg se på baggrunden og grunden til at det gik som det gjorde. Her vil jeg undersøge, hvordan de sociale forhold var i det daværende Frankrig, og hvordan de bidrog til Den Franske Revolution.

Problemformulering
•Redegør for den sociale baggrund til den franske revolution 1789.
•Undersøg grunden til revolutionen set fra trediestandens synsvinkel.
•Vurder hvorvidt den franske revolution var en social revolution. Hvor meget betød det sociale?

Indhold

Indledning s. 3
• Kort indledning til opgaven s. 3
• Problemformulering s. 3
• Metodeafsnit
Redegørende del s. 3
• Standnssamfundet s. 3
• Enevælden s. 4
• Stormen på Bastillen s. 5
Analyserende del s. 5
• Økonomi s. 5
• Emmanuel-Joseph Sieyès s. 6
Vurderende del s. 7
• Social eller politisk revolution s. 8
Konklusion s. 8
Litteraturliste s. 9
Bilag s. 10
• Hvedepriser i Frankrig i perioden 1770 til 1790 s. 10
• Tabel 1
• Emmanuel Sieyés: Was ist der dritte stand? S. 11

Uddrag

Indledning
Kort indledning
Min dansk-historie opgave beskæftiger sig med emnet Den Franske Revolution, hvor jeg udelukkende vil bruge faget historie. Da dette er et meget stort og fyldigt tema, har jeg valgt at snævre det ind. Jeg vil derfor kun se på starten af revolutionen og især vil jeg se på baggrunden og grunden til at det gik som det gjorde. Her vil jeg tage et kig på, hvordan de sociale forhold var i det daværende Frankrig.
I min opgave vil jeg besvare følgende problemformulering så godt som muligt.

Metodeafsnit
For at kunne besvare overstående problemformulering vil jeg bruge forskellige historiske metoder. Den hermeneutiske cirkel er en af dem, her starter man med en vis baggrundsviden, denne bruger man til at finde nyt stof og opnår derved ny viden. Den nye viden giver større forståelse for emnet og kan igen bruges til at opnå yderliggere viden.
Udover det vil jeg bruge kildekritisk metode, hvor man skal vurdere kildens troværdighed.
Ligeledes vil jeg bruge biografisk metode, hvor man ser på forfatterens baggrund.
Som det også kan ses i min problemstilling vil jeg arbejde på tre niveauer. Det første vil være det redegørende, dernæst vil jeg analysere og sidst men ikke mindst vil jeg arbejde på det vurderende niveau. Ved at arbejde på denne måde, vil opgaven i langt højere grad blive dybdegående, hvilket må siges at være et af målene.

Redegørelse - Den sociale baggrund til Den Franske Revolution
Standssamfundet
I 1700-tallets Frankrig boede der ca. 26 millioner indbyggere og de var bestemt ikke lige, samfundet havde været delt op i tre stænder siden middelalderen, det såkaldte standssamfund. Førstestanden var de gejstlige, andenstand var de adelige og trejestanden var borger og bønder, som udgjorde langt den største del af befolkningen.
Førstestanden, de gejstlige, bestod af ca. 120.000 mennesker, som ejede ca. 10% af jorden. Derudover havde denne stand også nogle frynsegoder, i form af skattefrihed og deres indtægter fra den tiende, dette var kirkeskatten. Gejstligheden var optelt i høj- og lavgejstligheden, hvor højgestligheden var overklassen, der bestod af biskopper, abbeder og kannikker. Lavgejstligheden bestod af sognepræster og de levede oftest på... Køb adgang for at læse mere

Den franske revolution

[18]
Bedømmelser
 • 09-11-2010
  God og fyldig opgave - god inspiration :)
 • 08-06-2011
  Rigtig god opgave. Du kommer godt rundt om emnet.
 • 05-10-2018
  Givet af HFe-elev på 1. år
  Produktet er rigtig godt. Men HUSK at læse hvad deres opgave handler om før du henter den. Det glemte jeg selv, og jeg kna ikke bruge den til særlig meget da jeg var lige tanden for hurtig. Men super opgave, det kan man ikke tage fra den!
 • 20-03-2018
  Givet af HF-elev på 1. år
  Kunne ikke bruges