Resistivitet af en leder - Rapport i Fysik

  • STX 2.g
  • Fysik B
  • 10
  • 7
  • 930
  • PDF

Resistivitet af en leder - Rapport i Fysik

Vi undersøger resistivitet af en leder.

Formålet med dette forsøg var, at undersøge hvordan den elektriske modstand (resistivitet) R i en metaltråd afhænger af tværsnitsarealet a og længden L.

Lærers kommentar

Alle lærerens kommentarer er vedhæftet i opgaven. - fin opgave 10.

Studienets kommentar

Stor fejl i konklusionen. Man kan aldrig bevise en formel i fysik! Man kan sandsynliggøre eller eftervise, men ikke bevise!

Indhold

Øvelsens formål
Opstilling
Beskrivelse af forsøgets udførelse
Materialer
Teori
Databehandling
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Beskrivelse af forsøgets udførelse - Resistivitet af en leder

Forsøg 1
Vi tog tre metaltråde af konstantan med tykkelser på hhv. 0,1, 0,2 og 0,3 mm. De tre tråde havde alle en længde på 1,00 m og sad på et bræt. Derefter satte vi krokodillenæb på trådende en efter en, der var forbundet til et voltmeter samt et amperemeter. Efter aflæste målinger af strømmen I og spændingen U, udregnede vi modstanden R.

Forsøg 2
Her brugte vi kun metaltråden på 0,3 mm. Vi målte forskellige længder på snoren og aflæste I og U på de forskellige metre og udregnede herfra modstanden R.

Materialer

• Bræt med metaltråde af forskellige tykkelser er spændt op
• Voltmeter
• Amperemeter
• Krokodillenæb
• Ledninger... Køb adgang for at læse mere

Resistivitet af en leder - Rapport i Fysik

[1]
Bedømmelser
  • 15-11-2014
    Okay opgave, dog er der nogle mangler