SRP: USA's Udenrigspolitik i Engelsk A og Samfundsfag A

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 22
 • 8117
 • PDF

SRP: USA's Udenrigspolitik i Engelsk A og Samfundsfag A

SRP'et indeholder bl.a. en analyse af taler af Obama og Bush, og samfundsfaglig diskussion af hvilken udenrigspolitik der fandt sted under Irak-krigen - Opgaven er skrevet i Engelsk A og Samfundsfag A.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 3
Bush invaderer Irak 4
Hvad skyldes invasionen? 6
Bushs og Obamas retorik 8
“State of the Union” og “Update in the war on terror” – George W. Bush 9
“Address to the Nation on the End of the Combat Operations in Iraq” – Barack Obama 14
Forskelle og ligheder i Bush's og Obama's udenrigspolitik under Irak-krigen 16
Nationale interesser eller bekæmpelse af terror og indførelse af demokrati? 18
Konklusion 21
Litteraturliste 22

Uddrag

"Indledning:
Denne opgave vil undersøge den amerikanske udenrigspolitik med Irak som casen, da udenrigs-politikken efter terrorangrebet i 2001 oplevede en kraftig ændring, som Irak mærkede konsekvens-erne af.

Der vil hovedsageligt blive anvendt to metoder: Den samfundsvidenskabelige og den humanistiske. Først vil de korte historiske træk under Irak-krigen blive beskrevet, dernæst vil der i samfundsfag blive anvendt teorier om amerikansk udenrigspolitik, som vil forklare, hvilke faktorer der gjorde, at USA invaderede Irak.

De anvendte teorier om amerikansk udenrigspolitik vil derudover også blive benyttet som baggrundsviden til, hvordan amerikansk udenrigspolitik bliver udformet. De primære litteraturer er to taler fra George W. Bush henholdsvis “State of the Union” og “Update in the War on Terror” og talen af Barack Obama “Address to the Nation on the End of the Combat Operations in Iraq”.

”State of the Union” er en meget kendt tale, hvor George W. Bush giver udtryk for sin start på kampen mod terror. ”Update in the War on Terror” blev holdt efter, at USA var gået ind i Irak og giver et tydeligt billede af Bushs syn på krigen.

Obamas tale er fra efter invasionen, og som hjælper med at vise forskellen på Obamas og Bushs udenrigspolitik.

Den hermeneutiske grundmetode i engelsk bruges til at bearbejde talerne med hensyn til virkningen på den formodede modtager og retorisk og sproglig analyse.

På baggrund af viden om udformningen af den amerikanske udenrigspolitik og analysen af de tre taler vil der foretages en sammenligning af Bushs og Obamas udenrigspolitik med fokus på, hvad der i virkeligheden fandt sted i deres udenrigspolitik.

Derudover benyttes IP-teorier til at forklare årsagerne til krigen, og til sidst vil de samfundsfaglige teoriers forklaringskraft i forbindelse med den amerikanske udenrigspolitik under Irak-krigen blive vurderet."... Køb adgang for at læse mere

SRP: USA's Udenrigspolitik i Engelsk A og Samfundsfag A

[11]
Bedømmelser
 • 06-12-2011
  Det var en god opgave, godt sprog og brugbar som inspiration til selv at komme igang
 • 12-01-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Forklare nogle ting ret godt og er god til inspiration, dog fejl og mangler.
 • 28-02-2015
  God inspiration til min egen SRP
 • 04-02-2015
  God opgave der kan bruges til inspiration