Den amerikanske revolution

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 10
  • 3973
  • PDF

Den amerikanske revolution

Større opgave om Den Amerikanske Revolution i Historie A.

Problemformulering
Hvordan opstod de engelske kolonier? Hvordan gik den efterfølgende udvikling?
På baggrund af kildemateriale, hvordan var forholdet mellem kolonierne og England op til uafhængigheden, og hvordan endte det med den amerikanske uafhængighed i 1776?
Hvilke problemer herskede efter fredsslutningen i 1783? Og hvad er efterfølgende karakteristisk for det amerikanske demokrati?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering: 3
Den engelske kolonisering 4
De engelske kolonier frem til 1763 5
Optakten til De forenede Staters uafhængighed 7
Den amerikanske uafhængighedskrig og uafhængighedserklæring 8
Den amerikanske forfatning 10
Den efterfølgende udvikling 11
Konklusion 12
Litteraturliste 13
Noter 14

Uddrag

Indledning
USA er i dag en meget indflydelsesrig verdensmagt, nationen er blevet en stor og betydningsfuld aktør i hele verdens udvikling. Derfor synes jeg, at det er spændende at sætte sig ind i den amerikanske nation.
For at forstå den amerikanske nation er det først og fremmest vigtigt at forstå landets historie, selvom det er en historie, der ikke rækker langt tilbage, ligger den alligevel til baggrund for amerikanernes tankegange og handlinger, nutidige, fortidige samt fremtidige.

Jeg har i denne opgave valgt at fokusere på kolonitiden og kolonifrigørelsen. Jeg har valgt at lægge fokus væk fra konflikten senere hen og den efterfølgende borgerkrig samt dens udvikling. Det er ikke fordi, jeg ikke synes, at dette er vigtigt og relevant for amerikanernes historie, men fordi jeg hellere vil have en fuldkommen forståelse for, hvordan de frie stater blev til i første omgang.

I opgaven vil jeg redegøre for perioder, begivenheder og lignende i Amerikas historie. Derudover vil jeg analysere forskellige kilder, der er relevante for min baggrundsviden. Jeg vil diskutere indholdet af disse kilder og stille dem op overfor redegørelsen af det pågældende emne.
Ovenstående vil jeg gøre ved at besvare min problemformulering.

Den engelske kolonisering
Amerika blev opdaget i 1492, da italieneren Christoffer Columbus rejste til det daværende ukendte kontinent. I løbet af 1500'tallet begyndte andre opdagelsesrejsende og eventyrlystne at udforske Nordamerika, enkelte prøvede ligeledes at etablere de første engelske kolonier, det lykkedes dog ikke i første omgang.

England var i 1500'tallet stærkt inspireret, men var samtidig også betydeligt truet af Spansk Amerika, det ses ud fra Richard Hakluyts ”Diskurs om koloniseringen i Vesten” fra 1584. Kilden består af 21 overskrifter fra en bog. Jeg har udvalgt to overskrifter. ”2. At det meste af den engelske handel er blevet stækket eller blevet risikabel især i kongen af Spaniens (oversøiske) besiddelser (…) 4. (…) vil sætte mange ledige hænder i sving på utallige områder og give tilstrækkeligt udkomme for mange mennesker, og give et udbud i store mængder af produkter i vort rige” Citatet viser englændernes overvejelser omkring koloniseringen. Nr. 2 viser, at englænderne gav Spanien noget af skylden for, at deres fremgang ikke gik nær så godt som Spansk Amerikas. Nr. 4 viser englændernes håb om, at koloniseringen kunne få økonomiske gevinster for England, i form af at flere kunne komme i arbejde... Køb adgang for at læse mere

Den amerikanske revolution

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.