Pesten i Europa | Opgave i Historie

 • STX 1.g
 • Historie A
 • 12
 • 4278
 • PDF

Pesten i Europa | Opgave i Historie

Større opgave i Historie om pesten i Europa.

Problemformulering:
- Hvordan og hvor vandrede pesten, og hvilke symptomer var der?
– Hvordan forklarede man pestens kommen og hvordan forsøgte man at beskytte sig mod den?
– Havde den nogle langsigtede konsekvenser, og hvis ja, så hvilke?"

Indhold

Indledning 3
Pestens vandring 4
En hverdag med pesten – Myndighederne er magtesløse 5
Syndebukken eller årsagen skulle findes 6
Man prøvede at beskytte sig 7
Og hvad så bagefter? 8
Konklusion 10
Noter 11
litteraturliste 12

Uddrag

Indledning
Pesten var en sygdom, som ingen før havde kendt, og dens dødelighed var af hidtil ukendte dimensioner. Pesten ramte Europa første gang i 1347. Den bredte sig meget hurtigt, og mange steder slog den op mod halvdelen af befolkningen ihjel. Den spredte frygt, og man havde ingen årsag til dens kommen, så mange søgte til religiøse forklaringer på rædslerne. Angrebet kom som et chok for befolkningen, men dermed var pinslerne ikke forbi. Pesten ramte Europa for anden gang, de fleste steder omkring 1360-1364 og dette betød, at det ikke var et enkeltstående tilfælde, men et livsvilkår som man måtte forsøge at finde sig til rette med. Pesten ramte Europa gang på gang gennem 400 år, hvorefter den forsvandt i midten af 1700-tallet. Det var en tid, hvor den katolske kirke havde meget magt, og hvor lægevidenskaben var bl.a. baseret på astronomi1.
Jeg vil i denne opgave fokusere på pesten i Europa. Jeg vil beskæftige mig med religionen, da det var noget der fyldte meget i folks hverdag, og da folks religiøsitet er noget af det som undergik forandringer under pesten. England og Italien er de steder, jeg har lagt mest vægt på. England og Italien fordi vi herfra har nogle af de bedste kilder, og fordi de var centrale kulturelle steder i Europa. Jeg vil se på individets og samfundets kamp for overlevelse, og så vil jeg beskæftige mig med hvordan den formede samfundet efter pesten.
Målet med opgaven er at få svar på min problemformulering, som er bygget op omkring følgende spørgsmål: - Hvordan og hvor vandrede pesten, og hvilke symptomer var der? – Hvordan forklarede man pestens kommen og hvordan forsøgte man at beskytte sig mod den? – havde den nogle langsigtede konsekvenser, og hvis ja, så hvilke?
For at finde svar på dette vil jeg gøre som følger: Først vil jeg se på hvor pesten ramte hvornår. Jeg vil se på, hvordan den kom til Europa første gang og hvordan den har spredt sig derfra. Derefter vil jeg se på, hvordan livet har set ud under pesten. Det har helt sikkert haft nogle konsekvenser for samfundet at så mange døde. Herefter følger et afsnit om, hvordan nogle troede, at det var guds straf til mennesket, mens andre troede, at det var jøderne der havde forgiftet vandet. Altså hvordan man forklarede pestens kommen, samt hvordan man prøvede at hverve sig mod sygdommen, og endog forsøgte et helbrede de smittede. Herefter vil jeg diskutere konsekvenserne pesten har haft på samfundet. Hvad har det betydet for den videre udvikling, og til sidst vil jeg slutte med en overordnet konklusion som svarer på min problemformulering.
Mine kilder består hovedsageligt af historiske fremstillinger, der går i dybden med emnet. Især bogen ”Pesten – Europa i katastrofens tegn” af Lone Leegaard har vist sig meget nyttig, og har givet mig god information. Hun inddrager mange kilder, så jeg finder boget meget relevant. Flere af mine kilder beskæftiger sig meget med Giovanni Boccacios beskrivelse af pesten i Firenze. Det er en af de bedste samtidige kilder man kan finde om pesten, så den har jeg også benyttet mig meget af. Han har ingen umiddelbare fordele ved at ændre på virkeligheden, og han undskylder endda over for læseren, at det er så trist. Han skelner også tydeligt mellem hvad der er facts, og hvad der er hans mening. Derudover har jeg også benyttet mig af flere mere eller mindre troværdige kilder. Hvis jeg har fundet at kilden har mindre grad at troværdighed har jeg sammenlignet den med mit andet materiale, og hvis det har stemt overens har jeg tilladt mig at tage kilden i brug... Køb adgang for at læse mere

Pesten i Europa | Opgave i Historie

[8]
Bedømmelser
 • 15-10-2014
  Givet af Studerende på 4. år
  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 • 28-05-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  TAK! Virkelig god inspiratinon når man har svært ved at komme igang.
 • 03-05-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  brugte den til min egen DHO, god inspiration
 • 02-06-2014
  God og dejlig for ZEnzyg