DHO om Den Klassiske Retorik

 • STX 2.g
 • DHO
 • 10
 • 11
 • 3608
 • PDF

DHO om Den Klassiske Retorik

Dansk-Historie-Opgave om Den klassiske Retorik.

Opgavens problemstilling:

Undersøgelsen:
Dansk: Analyse og fortolkning af Perikles' gravtale, samt perspektivering til samtidens demokrati i Athen.

Historie: Redegørelse, diskussion og stillingstagende med henblik på det Athenske demokrati. Thukydid som historiker; hvordan og hvorfor skriver han som han gør?

Vurdering:
Her vil jeg samle op på retorikken i Perikles' tale, samt diskuterer betydningen af det athenske demokrati og Thukydids som historiker, i dag.

Indhold

Inventio 3
Perikles' Gravtale 4-6
Athen >< Sparta 4-5
Det athenske demokrati 5-6
Thukydid 7-8
Thukydids holdning til det athenske demokrati og Perikles 8
Konklusion 9
Litteraturliste 10

Uddrag

Jeg har valgt at fokusere på den klassiske retorik, med Perikles' Gravtale som primære kilde. Her vil jeg redegøre for hans brug af retoriske virkemidler, samt for hans syn på det Athenske demokrati. Perikles var både folketaler, feltherre og valgt som strateg for Athen fra 444 – 429 f.Kr. Han er specielt berømt for sin Gravtale over de faldne athenere, under den Peloponnesiske Krigs første år. Denne tale er aldrig blevet officielt publiceret, men er genfortalt af Thukydid. Det er denne udgave jeg vil beskæftige mig med.

I historie vil jeg fokusere på de grundlæggende principper, der ligge til grund for det Athenske demokrati. Jeg vil endvidere bl.a. sammenligne det med samtidens oligarki, som herskede i Sparta og vurdere dets betydning i dag. Demokrati >< oligarki var en af hovedårsagerne til den Peloponnesiske Krig og jeg vil kort redegøre for forskellene mellem disse to styreformer... Køb adgang for at læse mere

DHO om Den Klassiske Retorik

[2]
Bedømmelser
 • 09-06-2011
  Den er meget god. hælper meget til eksamen
 • 12-03-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  ..........................

Materialer relateret til DHO om Den Klassiske Retorik.