SSO om den Europæisk-Kristelige kulturs fødselstid

  • HF 2. år
  • SSO (Religion B)
  • 10
  • 15
  • 5755
  • Word2007

SSO om den Europæisk-Kristelige kulturs fødselstid

SSO i Religion om den Europæisk-Kristelige kulturs fødselstid, som omhandler De første kristne menigheder og forfølgelserne af de kristne. Derefter handler den også om Konstantin Den Store og hvordan han tog hånd om kristendommen og kirkens opbygning.

Lærers kommentar

Da jeg kun fik en karakter(10) og igen kommentar kan jeg ikke sige hvad der gjorde jeg ikke fik 12, men jeg ved selv at kildehenvisningerne i det skrevne ikke er specielt gode."

Indhold

Resume 2
Indledning 2
Første kristne menighed 3
Kristne i Rom 3
De første kristne forfølgelser 4
Martyrernes død og enden på Den apostolske tid 4
Forfølgelserne forsætter 5
Årsager til kristenforfølgelser 6
Kristenforfølgelserne topper 6
Kirken sejre 7
Konstantin den store bliver kejser 7
Legenderne om slaget ved Den Milviske bro 8
Kirkens opbygning og stridigheder 10
Kirkens nye status 12
Den guddommelige kejser 12
Konstantins sidste tid 13
Konklusion 14
Litteraturliste 15

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at skrive om Kristendommen i Romerriget da jeg synes det er en spænende periode hvor religionen former og udvikler sig i de første århundrede. Jeg har prøvet at holde mig til den opgaveformulering jeg har fået og i den rækkefølge de er sat op i. Jeg har brugt forskellige værker og bøger som kan ses i litteratur listen, og har så godt som muligt prøvet at bruge det jeg synes var relevant og skrive det på en forståelige måde.
Tiden omkring Kristi liv og kristendommens udbredelse har haft meget indflydelse fra det Romerske herredømme der dengang havde samlet alle landene omkring middelhavet til ét rige. Fra Jesus henrettelse under Pontius Pilatus i Judæa(26-36) til kejser Galerius (305-311) toleranceedikt i 311 var en tid hvor Kristendommen skulle stå sin prøve og dens religiøse udvikling var sat i gang. Det er en periode på næsten 300 år hvor romerske kristenforfølgelser finder sted, dog med skiftene karakter da ændringerne i Romerrigets politik og religiøse udvikling ændre sig og dermed vilkårene for de kristne. Konstantin den Store tager over efter Galerius, og det er her at kristendommen virkelig begynder at forme sig.

Første kristne menighed
Storbyen Rom var et af de første steder kristendommen nåede til under sin tidligste udbredelse. Der var kristne i byen før apostlene Peter og Paulus kom dertil omkring år 40, men det er dog dem som har haft en væsentlig indflydelse på kristendommen i den tid. I det nye testamente fortæller Apostlenes Gerninger om dannelsen af en menighed i Jerusalem kaldet Urmeningheden. Den havde oprindeligt 120 medlemmer, men efter en række begivenheder kom mange nye tilhængere til og tallet voksede til omkring 5000. Menigheden blev betragtet som et religiøst parti/sekt inden for jødedommen ført an af apostlen Peter og hans tilhængere. De levede efter jødisk skik og holdt fast ved loven og templet, men på grund af sociale brydninger i menigheden og uenigheder om forholdet til jødedommen og kristendommen forlod Peter Jerusalem og Urmenigheden blev overladt til Jesus bror Jacob og de andre ”jødekristne”.
Meninghedstanken blev dog stadig ført videre fra sit Jødiske udgangspunkt, noget som jeg mener nok har været en stærk styrke i kristendommen, et fællesskab og bevidsthed om at være et folk med samme holdninger i en bestemt sag hvor de stod sammen. Jesus som Messias blev også afgørende for Kristendommen, da den blev forstået som afslutningen og målet for den jødiske religion. I de første århundrede betød åbenheden mod den hedenske verden en væsentlig del for kristendommen. Da der kun var frelse i Kristus, lignede den kristne mission prædiken til dels den Jødiske, men til forskel havde den Kristne mission til formål at evangeliets forkyndelse var for alle folkeslag. I Apostlenes Gerninger bliver den ... Køb adgang for at læse mere

SSO om den Europæisk-Kristelige kulturs fødselstid

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.