SSO om Den Amerikanske Borgerkrig

 • HF 2. år
 • SSO (Historie B)
 • 13
 • 19
 • 5832
 • PDF

SSO om Den Amerikanske Borgerkrig

SSO i Historie B om baggrunden for den Amerikanske Borgerkrig og slavernes forhold efter krigen.

Opgaveformulering

Redegørelse for baggrunden for den amerikanske borgerkrig

Analyser af forskellige syn på Slaveriet

Diskussion om hvor vidt borgerkrigen fik gjort op med slaveriet

Indhold

1. Indledning 2
2. Redegørelse for baggrunden for den amerikanske borgerkrig 3
2.1. Introduktion 3
2.2. Bomuldsproduktion og ekspansionen mod vest 3
2.3. Slaveriets opsving i starten af 1800-tallet 4
2.4. Slaverne som uundværlig arbejdskraft 5
2.5. Abolitionismen i 1830´erne 5
2.6. Abolitionisterne griber til våben 6
2.7. Løsrivelse og krigens udbrud 7
2.8. Konklusion af redegørelse 8
3. Analyser af forskellige syn på Slaveriet 9
3.1. Introduktion 9
3.2. Slaveri som samfundets fundament 9
3.3. Slaverne har det jo fint 10
3.4. Alle mennesker er lige 11
3.5. Konklusion af analyse 12
4. Diskussion om hvor vidt borgerkrigen fik gjort op med slaveriet 13
4.1. Introduktion 13
4.2. Den hårde start 13
4.3 Ku Klux Klan 14
4.4 Racistiske love 15
4.5 Strenge krav for stemmeret 15
4.6 Konklusion af diskussion 16
5. Konklusion 17
6. Abstract 18
7. Litteraturliste 19

Uddrag

1. Indledning
Den amerikanske borgerkrig har været en af de mest skelsættende begivenheder i USA's historie. Den har betydet umådelig meget for racespørgsmålet, og er stadig en af de mest studerede historiske begivenheder. Der har været udgivet Tv-serier, film og bøger i læssevis omhandlende borgerkrigen. Sågar har der været udgivet en tegneserie om den: Franskmændene Raoul Cauvin og Willy Lambils: Blåfrakkerne. Også om krigens efterskælv, er der lavet film. Mississippi Burning, er en fantastisk film, som skildrer racehadet så sent som i 1964.
I denne rapport er der en redegørelse af den historiske baggrund for borgerkrigen. Hvad fik krigen til at bryde ud? Og hvad ville Nord og Syd, hver især opnå med denne efterfølgende krig?
Var det blot et spørgsmål om at få afskaffet slaveriet?
Der indgår en analyse af forskellige relevante kilder, med forskellige syn på slaveriet. Både syn fra Nord- og Sydstatsfolk. Hvad var de forskellige kilders syn på slaveriet? Kilderne er tolket ud fra, hvad der er skrevet og bearbejdet med kildekritik.
Men fik denne krig så gjort op med dette slaveri? Fik slaverne deres frihed, og hvad kunne de bruge den til? Det er punkter som bliver rundet i den sidste del af rapporten. I en diskussion som bygger på disse spørgsmål.
Rapporten skal gerne give et lille indblik i de sortes problemer i USA gennem tiderne, og den hvide mands syn på de sorte. Men også kun et lille indblik, for historien er så uendelig lang, og er endnu ikke afrundet. Et stort skridt på vejen, ville måske være en sort i præsidentsædet. Læseren af rapporten skulle også gerne blive lidt klogere på amerikansk politik, økonomi og historie generelt. Man må gerne sidde tilbage med en forargelse og en hjælpeløs følelse af, at man ikke kan gøre noget selv. Det gjorde jeg som forfatter, da jeg havde sat det sidste punktum. Og hvis folk engagerede sig i politik, sociale spørgsmål eller i større stil deltog i borgerretsgrupper, ville fremtiden måske se lysere ud for en verden med alle racer side om side.
God fornøjelse... Køb adgang for at læse mere

SSO om Den Amerikanske Borgerkrig

[10]
Bedømmelser
 • 02-02-2012
  rigtig rigtig god opgave den bedste om emnet med hensyn til hjælp, til at komme videre med min egen opgave selvom min problemformulering er anderledes
 • 21-11-2009
  Kun redegørelsen var relevant for mig. Den var okay men heller ikke mere.
 • 13-12-2016
  Var en god hjælp til, hvordan jeg skulle opstille min opgave.
 • 12-02-2012
  super godt skrevet, hjælp mig rigtigt meget