Demokrati og menneskerettigheder | AT i Samfundsfag og Historie

 • STX 2.g
 • AT (Historie A, Samfundsfag A)
 • Ingen givet
 • 5
 • 1783
 • PDF

Demokrati og menneskerettigheder | AT i Samfundsfag og Historie

AT synopsis om demokrati og menneskerettigheder skrevet i fagene Samfundsfag A og Historie A.

Emne: Hvad er demokrati?

Problemformulering

Kan man definere demokrati, og hvordan fungere denne styreform i virkeligheden?

Problemstillinger:
• Hvad er Demokrati, hvis man spørger følgende historiske kilder:
o Oldtiden. (direkte demokrati)
o Alf Ross.(Demokrati: styreform)
o Hal Koch. (livsform)
• Kan man argumentere for det perfekte demokrati i dag. Hvorfor/hvorfor ikke?

Indhold

Emne
Problemformulering
Problemstillinger
Materialer
Metode/teori
Oldtiden (400 f.kr.)
Alf Ross
Hal Koch
Kan man argumentere for det perfekte demokrati i dag?
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Oldtiden (400 f.kr.)
Det stemmeberettigede flertal i datidens Athen, var dengang et mindretal af den virkelig befolkning. Dengang var stemmeretten nemlig kun tilegnet mindretallet af borgere, som Perikles siger i Thukydids kendte gravtale:
”Vor statsform kaldes demokrati, fordi styret ikke beror på nogle få, men på flertallet”
Ordet, demokrati, kommer af det græske ord, demokratia, som er sammensat af, demos – Folket, og kratos – Magt eller styrer, altså har ordets betydning noget med folkestyre. Hvis man vil forholde sig til ordets bogstavelige betydning, må demokrati, altså have noget med folkestyrer at gøre. Oldtidens forfatningsform kan af os i dag opfattes mere som et oligarki (fåmandsvælde), end et demokrati, men dette som Robert Dahl, der er en meget anset amerikansk demokratisk talsmand, selv siger:
”At sige at Athen ikke havde demokrati den gang, er som at sige, at det som brødrene Wright opfandt, ikke var en flyvemaskine, fordi deres flyvemaskine har så ringe lighed med vores nu til dags.”
Ud af de omkring 200-260.000 indbyggere, der boede i Athen, var cirka 20.000 frie ... Køb adgang for at læse mere

Demokrati og menneskerettigheder | AT i Samfundsfag og Historie

[5]
Bedømmelser
 • 25-04-2011
  Super god opgave, der var dog enkelte ting der kunne uddybes bedre
 • 29-11-2011
  ......................................................
 • 13-09-2012
  Givet af HFe-elev på 1. år
  yessss very good..................
 • 18-04-2012
  fin nok opgave - fin