SRP om Dell Inc. | Afsætning A og Engelsk A

 • HHX 3. år
 • SRP (Engelsk A, Afsætning A)
 • 10
 • 32
 • 6710
 • PDF

SRP om Dell Inc. | Afsætning A og Engelsk A

SRP'et handler om Dells (Dell Inc.) positionering på det amerikanske marked, og den er skrevet i fagene Engelsk A og Afsætning A. Jeg undersøger de interne forhold for virksomheden, og til sidst bliver fremtiden for Dells positionering vurderet.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 2
Kapitel 1 – Dells interne forhold 2
1.1 Værdikæde 2
1.2 Primæraktiviteter 2
1.2.1 Indgående logistik 2
1.2.2 Produktion 2
1.2.3 Udgående logistik 2
1.2.4 Salg og markedsføring 2
1.2.5 Service 2
1.3 Støtte aktiviteter 2
1.3.1 Teknologi 2
1.3.2 Menneskelige ressourcer 2
1.3.3 Virksomhedens infrastruktur 2
1.4 SW-analyse 2
1.4.1 Styrker 2
1.4.2 Svagheder 2
1.5 Delkonklusion 2
Kapitel 2 – Brancheanalyse 2
2.1 Porter's five forces 2
2.1.1 Truslen fra nye udbydere 2
2.1.2 Truslen fra købere/mellemhandlere 2
2.1.3 Truslen fra substituerende produkter 2
2.1.4 Truslen fra leverandører 2
2.1.5 Konkurrencesituationen for de etablerede virksomheder 2
2.2 Delkonklusion 2
Kapitel 3 – Kulturelle forhold 2
3.1.1 Familieformen 2
3.1.2 Arbejdsfordelingen mellem kønnene 2
3.1.3 Aldersgruppe med størst købekraft 2
3.2 Geert Hofstedes 5 dimensioner 2
3.2.1 Magtdistance(PDI) 2
3.2.2 Individualisme(IDV) 2
3.2.3 Maskulinitet(MAS) 2
3.2.4 Usikkerhedsundvigelse(UAI) 2
Kapitel 4 – Dells positionering i fremtiden 2
4.1 Dells positionering i fremtiden 2
4.2 Parameterstrategier 2
4.2.1 Produkt 2
4.2.2 Pris 2
4.2.3 Distribution (place) 2
4.2.4 Promotion 2
Konklusion 2
Litteraturliste 2
Bøger 2
Online Portable Document Format 2
Video 2
Websites 2
Online artikler 2
Euromonitor 2

Uddrag

Indledning:
Computerbranchen er en af de hurtigst voksende brancher og har siden computerens opfindelse været i konstant udvikling.

Dell har på det amerikanske marked altid haft stor markedsandel, og selvom deres markedsandel er blevet mindre i løbet af de sidste par år, har Dell formodet at bibeholde sin position som markedsleder.
Men hvordan ser situationen ud for Dell i dag, og hvad skal der gøres, for at Dell forsat skal kunne opretholde sin position som markedsleder? Dette vil blive vurderet ud fra analyser i følgende opgave.

I denne opgave vil Dells interne forhold blive undersøgt vha. af en grundig redegørelse af værdikæden og SW-analyse, herefter vil opgaven fokusere på selve computerbranchen i USA via en dybdegående brancheanalyse. Dernæst vil opgaven analysere forbrugerkulturen i USA vha. forbrugerkultur og Geert Hofstedes 5 dimensioner, og slutteligt vil der blive vurderet, hvordan Dell i fremtiden skal positionere sig på det amerikanske marked, heriblandt parameterstrategier for de væsentlige parametre.

Videre har jeg afgrænset ved at tage udgangspunkt i det amerikanske konsumentmarked og hovedsagelig fokuseret på Dells computere (fælles betegnelse for computere og bærbare).

Da jeg har haft brug for en stor viden, for at kunne besvare min problemformulering, har jeg indsamlet meget information, som jeg har gennemlæst og sorteret. Først efter det var gjort, har jeg skrevet opgaven. Løbende med skrivningen har jeg fundet mere materiale.

Jeg har fået viden om emnet ved hjælp af deskresearch; lærebøger, selvfundne bøger, online artikler, hjemmesider, reklameklip, pressemeddelelser, Dells forum, og derudover har jeg søgt i databaser som Globalis og Euromonitor.

Jeg har fået en meget bred dækning, og yderligere har jeg været meget kritisk ved udvælgelse af mit materiale, da meget af det har været fra virksomhedens egen hjemmeside. Jeg synes selv, at jeg har fundet materiale, der har givet mig aktuelt og relevant information til undersøgelse af min problemformulering... Køb adgang for at læse mere

SRP om Dell Inc. | Afsætning A og Engelsk A

[2]
Bedømmelser
 • 06-12-2010
  rigtig god, men lidt mangler
 • 30-01-2011
  det er en udemærket opgave