Decubitus behandling

 • Universitet el. Videregående 2. år
 • Andet
 • 12
 • 12
 • 3761
 • PDF

Decubitus behandling

Opgaven indeholder en gennemgang af behandlingen af Decubitus (på dansk tryksår eller liggesår). Opgaven er en sygeplejefaglig opgave.

1. Indledning
Denne opgave vil tage udgangspunkt i et patientforløb, jeg oplevede i mit klinikophold på en ortopædkirurgisk afdeling. Jeg oplevede at mange patienter led af decubitus, hvilket jeg undrede jeg mig meget over. Jeg har derfor i denne opgave valgt at skrive om decubitus. Jeg vil finde ud af hvilken sygepleje, der er den bedste for at forebygge og afhjælpe decubitus hos patienter.
Jeg vil udover sygeplejefaget inddrage fagene anatomi/fysiologi og faget ernæring.

Studienets kommentar

Sygeplejerskeuddannelsen 2008.

Indhold

1. Indledning 3
2. Problemfelt 3
3. Afgrænsning og problemformulering 4
4. Metode- og teorivalg 4
4.1. Metode 4
4.2. Teorivalg 5
5. Analyse og diskussion 6
5.1. Hudens opbygning og decubitus 6
5.2. Ernæring i forhold til decubitus 7
5.3. Sygepleje i forhold til decubitus 9
6. Konklusion 11
7. Litteraturliste 12

Uddrag

4.1. Metode
Denne opgave er et litteraturstudie. Problemformuleringen vil blive analyseret ud fra 3 fagområder. Som fagområder har jeg valgt anatomi/fysiologi, ernæring og sygeplejefag. Grunden til jeg har valgt anatomi/fysiologi er at det er vigtigt at vide, hvordan huden er opbygget, og hvilken funktion vores hud har. Dette gør det lettere at forstå, hvorfor det er så stort et problem for en patient, som har udviklet et decubitus. Ernæring har jeg valgt, da det er et vigtigt område for alle patienter. Det er især vigtigt for patienter med decubitus, da den rette ernæring har en stor medvirken til behandlingen og forebyggelsen af decubitus.
Sygeplejefaget er vigtigt, da man som sygeplejerske skal vide, hvad der er den rette behandling og forebyggelse af decubitus. Sygeplejefaget inddrages, fordi en sygeplejerske skal vide hvad der forventes af hende, og at hun ved hvilke tiltag der skal til, for at bedre patientens situation. Jeg vil tage udgangspunkt i Virginia Hendersons teori om de 14 grundlæggende behov. I denne opgave vil fokus være 3 af hendes komponenter, som er relevante i forhold til patienter med decubitus. De komponenter jeg vil tage udgangspunkt i er:
2) At hjælpe patienten med at spise og drikke.
4) At hjælpe patienten til at bevare en ønskelig stilling når han går, sider og ligger – og at skifte fra en stilling til en anden.
8) At hjælpe patienten med at holde kroppen ren og velsoigneret og beskytte huden... Køb adgang for at læse mere

Decubitus behandling

[14]
Bedømmelser
 • 17-05-2010
  okay opgave, lidt sjov opstilling efter min mening, men udemærket. giver et fint indblik i emnet.
 • 26-06-2011
  Givet af Studerende på 1. år
  En god opgave, Hvis men ikke vil bruge den kan den i værtfald bruges som retnings forslag
 • 17-01-2016
  Rigtig god inspiration
 • 04-02-2015
  mangler lidt mere info