De nazistiske koncentrationslejre og deres virke | SSO

 • HF 2. år
 • SSO (Historie B)
 • 7
 • 19
 • 4019
 • PDF

De nazistiske koncentrationslejre og deres virke | SSO

SSO i Historie B om de nazistiske koncentrationslejre og deres virke.

Problemformulering:
• Redegør for nazisternes oprettelse og brug af forskellige typer koncentrationslejre i tiden op til og under 2. Verdenskrig.
• Analyser og diskuter med udgangspunkt i Auschwitz-Birkenau og Sachsenhausen om fangernes vilkår i koncentrationslejrene ændredes over tid og hvorfor?
• Hvilken betydning fik lejrkommandant Höss for gennemførelsen af Holocaust i Auschwitz-Birkenau?

Lærers kommentar

God opgave - men desværre er det et emne som mange andre også skriver om, så det er derfor svært at få en høj karakter. Det er vigtigt at finde noget om emnet som lærer - og censor - ikke har hørt før.

Elevens kommentar

Diskussionen skulle have været mere uddybet. Og afsnittet om kommandant Höss skulle ændres fra "punkter" til sammenhængende afsnit

Indhold

Abstract
Forord
Indledning – herunder problemformulering
Metode og kildekritik
Redegørelse
Analyse
Diskussion
Kommandant Höss' betydning for Holocaust
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Forord
Jeg har valgt at beskæftige mig med dette emne, da jeg synes det kunne være interessant at få belyst nogle af de spørgsmål, der kunne være omkring jødeudryddelsen. Jeg synes det ville være oplagt at undersøge forholdene for de fanger, som led under det nazistiske styre under 2. Verdenskrig, og samtidig få et indblik i hvordan selve ”den endelige løsning på jødeproblemet”, kom til at foregå. Jeg har valgt at beskæftige mig primært med de emner, som der kan kobles historiske fakta på.

Indledning
De nazistiske koncentrationslejre fik stor betydning i tiden op til og under 2. Verdenskrig. Jeg vil med min problemformulering forsøge at beskrive brugen af disse, og undersøge hvordan forholdene ændrede sig for fangerne i tiden op til og under krigen. Ligeledes vil jeg undersøge Lejrkommandant Rudolf Höss påvirkning af jødeudryddelsen.

Metode og kildekritik

Til at skrive denne opgave er der benyttet hjælpemidler i form af bøger, artikler og internetkilder.

De fleste af bøgerne som er anvendt, indeholder historiske fakta.

Bl.a. har jeg anvendt bogen ”Auschwitz – en introduktion”, som er skrevet af kultur sociolog Jacques Blum og Eva Bøggild, som er ph.d. studerende med Holocaust og Holocaust-benægtelse som område. Denne bog må tillægges stor troværdighed, da begge forfattere er specialister indenfor disse områder.

En anden bog som er brugt i denne sammenhæng, er Rudolf Höss' selvbiografiske optegnelser ”Kommandant i Auschwitz”, også denne bog må anses som pålidelig fra en subjektiv vinkel, da Rudolf Höss beskriver begivenheder, som han selv var vidne til, og til tider ansvarlig for, som lejrkommandant.

Jeg har anvendt to avisartikler, fra henholdsvis Politiken og Jyllandsposten. Begge disse er beretninger fra tidligere fanger i Auschwitz. Disse artikler synes at være troværdige kilder, med en subjektiv vinkel.

Der er også brugt en tidsskriftsartikel fra tidsskriftet ”Alt om historie”, det må formodes at en artikel som denne er pålidelig, da tidsskriftets journalister formentlig har undersøgt og vurderet deres baggrundsstof som troværdigt.

En enkelt internetkilde er benyttet, og denne må ses som pålidelig, da den indeholder forskellige litteraturhenvisninger til historiske værker... Køb adgang for at læse mere

De nazistiske koncentrationslejre og deres virke | SSO

[1]
Bedømmelser
 • 03-09-2012
  Givet af HF-elev på 2. år
  Verdens bedste opgave wallah