De industielle revolutioner

  • Universitet el. Videregående 3. år
  • Andet
  • Ingen givet
  • 8
  • 2617
  • PDF

De industielle revolutioner

En gennemgang af hvorfor de industielle revolutioner opstod, da de gjorde.

Underoverskrifter:
De Industrielle Revolutioner
Diskussion og baggrund for industrialiseringen

Studienets kommentar

Historiestudiet 2008.

Du kan også læse om industrialiseringen i vores´kompendium om emnet.

Uddrag

På baggrund af den stillede opgave:

”Der ønskes en redegørelse for forløbet af den europæiske moderniseringsproces i det 19. århundrede. Herunder skal der være en diskussion af, hvad der var drivkræfterne i det moderne samfund.”

vil denne opgave tage udgangspunkt i de demokratiske revolutioner. Der er fire revolutioner, som karakteriserer det 19. århundrede – den politiske, den økonomiske, den nationale og den sociale. Denne opgave vil lægge hovedvægten på og tage udgangspunkt i den økonomiske, som udspringer af de industrielle revolutioner og industrialiseringen. Derefter vil drivkræfterne og den forudgående historie blive gennemgået.

De Industrielle Revolutioner
Efter den teknologiske udvikling stort set har stået stille i 2000 år, ændrede samfundet i slutningen af det 18. århundrede sig langsomt for at blive til den moderne samfund, som vi kender i dag. Industrialiseringen satte ind, og med denne blev samfundet i det vestlige Europa kraftigt forandret. Industrialiseringen kan inddeles i tre dele, nemlig den første industrielle revolution omkring 1780, den anden industrielle revolution omkring 1840 og den tredje industrielle revolution omkring 1870 (True, 1998: 21). Industrialiseringen i Europa sker over en lang årrække, og ikke på samme tid i alle lande. Den strækker sig fra 1780 og helt op til 1960. Disse vil blive uddybet og gennemgået i det følgende.
Inden det moderne samfunds gennembrud levede folk af landbrug i små landsbyer med dyrkningsfællesskab og en økonomi, som var baseret på en blanding af bytte- og pengeøkonomi. Naturen var altafgørende for en god høst og et stabilt liv, og vareproduktion var... Køb adgang for at læse mere

De industielle revolutioner

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.