De økonomiske skoler

 • HHX 3. år
 • International Økonomi A
 • 10
 • 6
 • 1906
 • Word2003

De økonomiske skoler

Redegørelse af de økonomiske skoler og historisk gennemgang af hver.
• Merkantilismen
• Adam Smith og den klassiske liberalisme
• Keynes og keynesianismen
• Monetarismen og den nyliberale skole

Studienets kommentar

Du kan med fordel læse vores noter til de økonomiske skoler.

Uddrag

Redegørelse af de økonomiske skoler og historisk gennemgang af hver.
I samfundsøkonomien har vi 4 forskellige retninger eller 'skoler', som alle tager udgangspunkt i det samfund som økonomerne levede i.

• Merkantilismen
• Adam Smith og den klassiske liberalisme
• Keynes og keynesianismen
• Monetarismen og den nyliberale skole

Merkantilismen
Merkantilisme er en betegnelse, man har givet de økonomiske tanker og idéer, som prægede Europa i perioden fra midten af 1400-tallet til midten af 1700-tallet. Det var før Adam Smith og de andre store økonomers tid. Merkantilismen er i virkeligheden en række tanker, der blev fremsat af en blandet flok af købmænd, embedsmænd og statsmænd.
Hovedmålet med merkantilismen var at skabe overskud på landets betalingsbalance, til finansiering af krige osv.. Dette blev gjort ved at styrke eksporten og begrænse importen, ved f.eks. at pålægge høje toldsatser.
Merkantilisterne var derfor modstandere af fri handel mellem landene. De mente at udenlandsk konkurrence var til skade for det hjemlige erhvervsliv. Merkantilisterne havde også den overbevisning, at et lands velstand afhænger af statens guldbeholdning, hvor vi i dag ved at et lands velstand måles på deres produktion.

Adam Smith og den klassiske liberalisme
Adam Smith var en af de første rigtige økonomer i verden og ophavsmand til den politiske ideologi... Køb adgang for at læse mere

De økonomiske skoler

[11]
Bedømmelser
 • 25-03-2016
  Synes det er en god og simpel gennemgang
 • 20-01-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God opgave. Nem måde at komme i gang på
 • 06-03-2017
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god opgave!!!!
 • 12-04-2015
  Givet af 1.g'er på STX
  sdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdf