SOP om "Das Schiff Esperanza" i Psykologi B og Tysk A

SOP om "Das Schiff Esperanza" i Psykologi B og Tysk A

SOP om "Das Schiff Esperanza", skrevet med fagkombinationen Psykologi B og Tysk Fortsætter A, som indeholder en analyse af det tyske hørespil "Das Schiff Esperanza" med et psykologisk perspektiv, samt en gennemgang af fader-søn forholdet og begrebet "svigt".

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte ændringer på de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 2
Beskrivelse 4
Analyse 9
Axel Grove 9
Kaptajn Grove 10
Psykoanalysen – Freuds personlighedsmodel 12
Psykoanalysen – Forsvarsmekanismer 13
John Bowlby 14
Goldfarbs længdesnitundersøgelse 16
Vurdering 17
Konklusion 20
Abstract .21
Litteraturliste 22

Uddrag

"Indledning:

I dette studieretningsprojekt vil jeg analysere det tyske hørespil ”Das Schiff Esperanza” – skrevet af Fred von Hoerschelmann, 1953.

Forældre-barn relationen spiller i denne tekst en utrolig stor rolle, og derfor lægges der i min analyse meget vægt på forholdet mellem far og søn – samt konsekvenserne heraf.

Forældre-barn relationen er af stor betydning for et barns opvækst og videre udvikling, da opdragelsen er altafgørende for udviklingen af barnets personlighed. Som analyseredskab tager jeg udgangspunkt i Freuds personlighedsmodel.

Gennem personlighedsmodellen opdeles identiteten i tre aspekter; Overjeg'et, Jeg'et samt Id'et.
Overjeg'et er den moralske side i identiteten, hvor elementer som normer, regler og idealer er det grundlæggende.

Overjeg'et fungerer via det etiske princip – her skelnes der mellem, hvad der er acceptabelt eller ej, f.eks. i relation til samfundet som helhed.

I øvrigt giver det os dårlig samvittighed, hvis vi gør noget, som er forkert og umoralsk – og påvirker os i en sådan grad at vi overvejer svære beslutninger ekstra godt, således at vi undgår fejl. Overjeg'et repræsenterer mere den ideelle end den reelle personlighed, hvilket betyder at overjeg'et stræber efter det fuldkomne frem for virkeligheden (jeg'et) og det lystbetonede (id'et).

Jeg'et er den del af identiteten, der kommer til udtryk i det daglige. Jeg'et skaber en balance mellem Overjeg'et og Id'et, således at en handledygtig og realitetsbaseret omgang med omverdenen kan opretholdes.

Overjeg'et fremsætter mange krav så som normer og korrekt adfærd, derfor har jeg'et til opgave at overholde overjeg'ets fornufts- og samvittighedskrav,
Id'et, den sidste del af identiteten, er styret af drifterne, ønsker og impulser.

Id'et fungerer efter lystprincippet - Id'et ønsker tilfredsstillelse af behov her og nu, uden at forholde sig realistisk til det etiske princip. Tid og rum eksisterer ikke for Id'et.

De to vigtigste drifter er ifølge Freud seksualdriften (livsdriften) og aggressionsdriften (destruktionsdriften). Seksualdriften indebærer lysten til at være i live og nyde tilværelsen. Denne livsdrift sørger ubevidst for at man bliver holdt i live, f.eks. hjertet der bliver ved med at slå, selvom man sover.

Aggressionsdriften er ofte et resultat af en hæmmet seksualdrift, f.eks. hvis man ikke får kærlighed nok, eller hvis kæresten går fra en. I sådanne situationer vil man oftest blive aggressiv, fordi man ikke for sine behov opfyldt.

Disse tre delsystemer arbejder sammen om at tilfredsstille diverse driftsimpulser. Men hvis disse tre delsystemer ikke er i harmoni med hinanden, vil der opstå mangfoldige psykiske problemer af større eller mindre grad hos personen."... Køb adgang for at læse mere

SOP om "Das Schiff Esperanza" i Psykologi B og Tysk A

[1]
Bedømmelser
  • 08-10-2012
    Givet af HHX-elev på 3. år
    Rigtig god opgave, kan klart anbefales.