Darwin | Religion kontra videnskab

 • STX 2.g
 • Historie A
 • 7
 • 11
 • 2754
 • PDF

Darwin | Religion kontra videnskab

Større opgave i Historie A om Darwin og religion kontra videnskab

Problemformulering
Der ønskes en kort redegørelse for Charles Darwins teorier og det samfund han levede i. Dette skal danne grundlag for forståelsen af datidens reaktioner på Charles Darwins evolutions teorier og offentliggørelsen af hans bog, herunder en analyse af Biskop Samuel Wilberforce anmeldelse.

Efterfølgende en redegørelse og diskussion af dilemmaet mellem Charles Darwins egen videnskabelige overbevisning og hans kristne tro.

Til sidst vil der perspektiveres til i dag hvor dilemmaet mellem troen og evolutionsteorien stadig kommer til udtryk.

Lærers kommentar

Indhold rigtigt fint til et 10 tal. Dog kun 7 pga. stavefejl.

Indhold

Problemformulering
Indledning
Darwins teorier
- Naturlig selektion
- Variation
- Nedarvning
Beskrivelse af tiden der ledede op til det nittende århundrede
- Reformationen
- Oplysningstiden
- Industrialisering
Reaktioner fra det almindelige borgerskab
Samuel Wilberforces anmeldelse af Darwins bog ”Arternes oprindelse”
Darwins eget dilemma vedr. religion og videnskab
Perspektivering til nutiden
Konklusion
Kildeliste

Uddrag

Indledning
Charles Darwin er en af de videnskabsmænd der har haft størst indflydelse på vores opfattelse af livet på jorden. Han var englænder og levede i 1809-­‐1882. I 1831 fik han muligheden for at rejse med skibet H.M.S Beagle verden rundt. Han har gennem rejsen, opservering og udforskning gjort store opdagelser der som sagt påvirker hele den måde vi forstår biologien og evolutionen i dag.
Darwin har skrevet flere bøger om geologi og zoologi, deriblandt ”arternes oprindelse”.

Darwins teorier
Naturlig selektion:
De fleste i dag er nok bekendt med udtrykket ”survival of the fittest”, altså ”den bedst tilpassede overlever.” Under dette begreb indgår alle de organismer der kan overleve længe nok til at formere sig og derved give signe gener videre. Et eksempel på naturlig selektion kunne f.eks. være en sygdom som kun nogen fugle i et kuld overlever eller en gazelle der løber hurtigere og derved undgår rovdyr. Man kan altså i naturen opservere forandringer i flora og fauna. Dette er uden menneskelig påvirkning men kan også forekomme ved kunstig selektion hvor mennesker påvirker udviklingen. Det kunne f.eks. være den måde hundekenneler udvælger individer med f.eks. kort næse til videre avl.

Variation:
Dette princip gælder både for fauna og flora; alle individer er unikke, altså de varierer. Denne teori baserede Darwin på sine observationer, hvor han tydeligt kunne se, at der var stor variation inden for samme art.

Nedarvning:
Selvom variationen gælder vil langt de fleste træk nedarves fra forældrene og vil på samme måde nedarves til næste generation.

Beskrivelse af tiden der ledede op til det nittende århundrede
Darwin levede i en tid, der var præget af de sidste par århundreder, hvor udforskning af jordens og livets historie var i fokus. Ideen om arternes udvikling var heller ikke fremmet da... Køb adgang for at læse mere

Darwin | Religion kontra videnskab

[1]
Bedømmelser
 • 19-06-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  dawrin teroier god refereta