DHO om den frie abort i Danmark

  • STX 2.g
  • DHO
  • 7
  • 11
  • 2657
  • Word2007

DHO om den frie abort i Danmark

DHO i Dansk A og Historie A om den frie abort i Danmark.

Opgaveformulering.
1) Lav en kort historisk redegørelse for baggrunden for indførelsen af den frie abort i Danmark
2) Lav en retorisk analyse af udvalgte medier der udtrykker holdninger omkring indførelsen af den frie abort
3) Lav en diskussion og en vurdering af hvilken betydning indførelsen af den frie abort fik for den danske kvindebevægelse

Studienets kommentar

Der er ingen historiefaglig analyse af kilder, som er et krav ved DHO'ere i dag.

Indhold

Opgaveformulering side 3
Indledning side 3
Redegørelse side 4
Analyse side 5
Vurdering og diskussion side 9
Konklusion side 10
Litteraturliste side 12

Uddrag

Indledning

Den frie abort kom frem i 1960'erne. Debatten omhandlede ikke kun et krav om indførelsen af den frie abort. Den handlede ligeså meget om den køns og seksualmoral, der i årtier havde været herskende i det danske samfund. Kvinders seksuelle frigørelse kom for alvor på programmet, og det fik samfundsdebattører op af stolene. Mennesker fra alle samfundslag og med enhver form for intellektuel baggrund deltog ivrigt i denne debat.
Debattør og forfatter, Ulla Dahlerup, var blot én af mange kvindesagsforkæmpere der stod i spidsen for gennemførelsen af dette forslag. Hun blandede sig højtlydt i diverse medier, og vakte opsigt med hendes kontroversielle måder at argumentere for hendes påstande på. Hendes udtagelser var at finde overalt i medieverden. Aviser, tv-udsendelser og ikke mindst diverse tidsskrifter. I denne opgave vil der blive sat fokus på blot nogle af de mange udtagelser, hun kom med mens denne debat stod på.
For at kunne problematisere denne samfundsdebat har mine vejledere og jeg formuleret ovenstående problemformulering. Disse problemspørgsmål gør det muligt både at inddrage det danskfaglige i form af den retoriske analyse, såvel som det historiefaglige i form af min kildeindsamling, som kommer til udtryk i min historiske redegørelse og ikke mindst min diskussions- og vurderingsdel. Både det dansk faglige og det historiefaglige har haft en central rolle i denne debat. Havde det ikke været for de dygtige danskkyndige retorikere som kæmpede denne sag, havde der ikke været noget indhold eller substans i en denne debat som senere mundede ud i en ny epoke i dansk kvindehistorie.


Redegørelse
Lav en kort historisk redegørelse for baggrunden for indførelsen af den frie abort i Danmark

I starten af 1960'erne blev der for alvor dæmmet op for debatten om kvinders rettigheder. Det var specielt kvinders seksuelle rettigheder, der blev sat betydelige mere fokus på end førhen. ... Køb adgang for at læse mere

DHO om den frie abort i Danmark

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.