DHO om kvindens rolle i starten af det 20. århundrede

  • STX 2.g
  • DHO (Dansk A, Historie A)
  • 10
  • 11
  • 3135
  • Word2003

DHO om kvindens rolle i starten af det 20. århundrede

DHO i Dansk A og Historie A om kvindens rolle i starten af det 20. århundrede, med analyse af "Gerd : det tyvende Aarhundredes Kvinde" af Thit Jensen fra 1918.

Problemformulering
Hvorfor ændredes kvindens rolle i samfundet sig i begyndelsen af det 20. århundrede og hvordan skildredes denne?
Hvordan udviklede kvindens stilling sig fra Grundloven i 1849 og frem til 1920 i Danmark og hvilket politiske og samfundsmæssige ændringer var medvirkende til at kvinder fik større indflydelse?
Hvordan kommer det nye på kvinden til udtryk i Thit Jensens roman ”Gerd” fra 1918?

Indhold

Indledning 4
Problemformulering .4
Metode 4
Politiske og samfundsmæssige strømninger fra 1849-1920 .4
Gerd – Thit Jensen 7
• Redegørelse af et pige-/kvindeliv .7
• Analyse 9
Konklusion og perspektivering 10
Kilder 11

Uddrag

Indledning
Denne opgaver handler om hvilke tendenser og omvæltninger i samfundet, der ændrer kvindernes status og rolle fra 1849 frem til 1920.
Jeg vil komme ind på hvordan kvinders rettigheder udvikler sig gennem industrialiseringen og frem, blandt andet ved at inddrage romanen ”Gerd – Det tyvende Aarhundredes Kvinde” af Thit Jensen. ”Gerd” Handler om en piges opvækst i netop denne periode.

Gerd – Thit Jensen
Thit Jensen udgav romanen ”Gerd – Det tyvende Aarhundredes Kvinde”, første gang i 1918. Roman handler om en præstedatters opvækst fra hun er cirka 5 år til hun er 20.

Redegørelse af et pige/kvindeliv i begyndelsen af århundredet
”Der gaar en lille Pige i en Vaskerkjole rundt i Gaarden. Hun er tiziansk rødblond med store lysebrune Øjne, der straaler gyldne over et smalt, fregnet æbleroselyst Ansigt. Et Ansigt saa skært som Mælk i Haarets kobbergløde Ramme. Fra Nakken stritter en stor Sløjfe af lakrøde Silkebaand, simple, stive Baand, som Landhandleren billigt kan faa dem. Farven staar vankundigt til Haarets klassiske Kobberglød, men det er der ingen der kan se på Fuur… Hun er smidig, den Lille, saa dyreungeblød i alle Lemmer, saa balletteusegratiøs som Børn af Naturen kan være! med sit sjippetov slæbende efter sig, forraader hele hendes lille Fremtoning, at hun slet ikke ved, hvad hun skal bestille, hvad hun vil eller ikke vil - … ”
Enebarnet Gerd er vokset op på en præstegård på øen Fur, der ligger i Limfjorden i Nordjylland. Gerd har ingen mor, da hun dør kort efter fødslen af Gerd. Pastor Palludan, Gerds far, har sørget for pasning og pleje af sin højtelskede datter. Han har sørget for de bedste lærerinder for at gøre Gerd lærd. Gerd holder meget af at lære, og læser altid sine lektier og mere til.
Gerd har en frygtelig længsel efter 'noget'. Jo ældre Gerd bliver, jo mere får de unge mænd øjnene op for hende. Gerd tror, at det er en mand hun længes efter. Den første bejler er fiskerdrengen Sigvard fra landsbyen. Men Gerd ved godt at Sigvard ikke er ”ham”. Mens hun venter på ”ham” som hun tror hun har brug for, bliver hun stærkt opslugt af kristendommen, ... Køb adgang for at læse mere

DHO om kvindens rolle i starten af det 20. århundrede

[1]
Bedømmelser
  • 09-09-2012
    Fin opgave, med et godt overblik. Analysen pointerer de vigtigste ting, men kunne godt være mere dybdegående og med flere belæg for de enkelte påstande. Men god til at få overblik og ideer til analyse punkter.