Dansk/historieopgave: Dansk National Identitet

 • STX 2.g
 • DHO
 • 10
 • 13
 • 3626
 • PDF

Dansk/historieopgave: Dansk National Identitet

En dansk/historieopgave om tabet af Slegsvig-Holsten 1864 og dansk national identitet.

Problemformulering:
Med udgangspunkt i en redegørelse for krigen i Slesvig-Holsten 1864 og optakten til den afgørende kamp på Als, vil jeg på baggrund af Frederik Paludan-Møllers ”Brat af slaget rammet” analysere hvilken betydning tabet af Slesvig-Holsten havde på dansk national identitet og dansk nationalfølelse umiddelbart efter 1864.

Studienets kommentar

Der er ingen analyse af historiefaglige kilder.

Indhold

Indledning
Tabet ved Dybbøl d. 18. april 1864
Fredsforhandlingerne og våbenhvile
Det afgørende slag på Als
Analyse af digt
Dansk national identitet umiddelbart efter 1864
Diskussion
Vurdering
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Indledning

Jeg har valgt at skrive min opgave i både dansk og historie. Jeg har på baggrund af min viden og mine kilder, valgt at beskæftige mig med dansk national identitet.
Jeg har valgt at skrive en akademisk opgave om tabet af Slesvig-Holsten og følgerne af tabet med henblik på den danske nationale identitet og nationalfølelse.

Jeg har valgt at fokusere på tabet af Slesvig-Holsten, fordi jeg mener at det både er et spændende emne og et stort vendepunkt i Danmarks historie. Tabet af Slesvig-Holsten påvirkede hele Danmark og den danske nationalfølelse, da Danmark mistede 150.000 slesvigere og stoltheden. Ville Danmark genvinde nationalfølelsen efter en national nærdødsoplevelse? Jeg mener, at tabet af Slesvig-Holsten dannede baggrund for en svækket nationalfølelse og et svækket Danmark, men trods det var der stadig et håb. Jeg vil underbygge min teori i løbet af opgaven, med digtet ”Brat af slaget rammet”, skrevet af Frederik Paludan-Møller.
Der har været stor omtale omkring tabet af Slesvig-Holsten. Forfatteren og journalisten Tom Buk-Swienty har udarbejdet bogen ”Dommedag Als” hvori han beskriver optakten til det afgørende og heftige slag på Als den 29. juni 1864, selve slaget og ikke mindst Christian d. 9.s forsøg på at få gjort Danmark til en del af Tyskland.
Efter at have læst bogen, synes jeg at det kunne være et interessant emne at skrive om, da jeg synes at det er utroligt at Danmarks egen konge var villig til at gøre Danmark til en del af Tyskland, og dette er informationer der først 146 år senere er blevet belyst og omtalt.

I min opgave vil jeg først redegøre for krigen i Slesvig-Holsten 1864 og optakten til de afgørende kampe på Als og kampen. Derefter vil jeg lave en digtanalyse og fortolkning af Frederik Paludan-Møllers ”Brat af slaget rammet”, med henblik på at belyse den svækkede nationalfølelse og betydningen heraf umiddelbart efter 1864. Jeg vil diskutere i hvor høj grad den danske nationale identitet blev påvirket af tabet af Slesvig-Holsten, og perspektivere til hvordan man efterfølgende kan se det i dansk samtid.
For at argumentere for min undersøgelse, vil jeg benytte digtet ”Brat af slaget rammet” skrevet af Frederik Paludan-Møller, som min primære litteratur. Digtet er skrevet i 1864 og digtet formidler de stærke følelser ved tabet af Slesvig-Holsten 1864.
Jeg vil som udgangspunkt bruge ”Dommedag Als” som min baggrundsviden og min sekundære litteratur, og derudover benytte Gyldendahl og Politikens ”Danmarkshistorie 11” og dansk militærhistorisk hjemmeside... Køb adgang for at læse mere

Dansk/historieopgave: Dansk National Identitet

[3]
Bedømmelser
 • 07-02-2017
  sduioppustyuiopååpoiudsyuiopåpoi
 • 16-10-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Rigtig fin opgave med masser af inspiration
 • 22-06-2012
  Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse
  God opgave med masser af inspiration.