Analyse "Vredens Druer" af John Steinbeck

 • STX 2.g
 • Dansk A
 • 10
 • 12
 • 3642
 • PDF

Analyse "Vredens Druer" af John Steinbeck

Dansk A aflevering, som indeholder en bred analyse og fortolkning af romanen 'Vredens druer' (The Grapes of Wrath) af John Steinbeck. Opgaven dækker ligeledes de samfundsmæssige og sociale aspekter for landarbejdernes levekår i Amerika, der ligger til grunde for romanen. Indeholder også et kort forfatterportræt i indledningen.

Indhold

Indledning s.1
Analyse af romanen ”Vredens Druer” s.2
De faktiske omstændigheder s.6
Teknologiens medvirken til udvandring og overproduktion s.6
The Dust Bowl s.6
Udnyttelsen af immigrant-arbejderene s.7
New Deal og dens betydning for landbruget s.8
Konklusion s.9
Slutnoter s.10
Litteraturliste s.11

Uddrag

Indledning
John Steinbeck (1902-1968) var en af USA's mest læste forfattere. Inspirationen til hans romaner stammer fra hans liv og opvækst i Californien. John Steinbeck brugte sine romaner til at skildre de svage i samfundet, specielt arbejderklassen og emigrationsarbejderne. I ”Vredens Druer” (1939) beskæftiger han sig med landbrugere, der blev tvunget til udvandring fra deres hjem for derefter at leve i fattigdom, hvilket jeg vender tilbage til senere i opgaven. John Steinbecks roman ”Vredens Druer” finder sted i 1930'ernes USA under den store depression. Romanen beskriver landbrugernes levevilkår på baggrund af de økonomiske problemer på dette tidpunkt. Han skriver realistisk og åbent beskrivende om de udfordringer tusinder af landbrugere blev udsat for. Gennem en analyse og fortolkning af romanen, vil jeg opnå at give en mere menneskelig dimension af de dårlige levevilkår end det ville være muligt at give alene gennem en gengivelse af historiske fakta. Jeg har valgt romanen ”Vredens Druer”, da jeg mener, at dens historiske kontekst er oplagt fundament for en historisk redegørelse for landbrugernes levevilkår.
Som nævnt finder romanen sted i 1930'ernes USA. Der bliver dog i opgaven fokuseret på, at de økonomiske problemer for landbrugerne allerede stammede tilbage fra slutningen af første verdenskrig i 1919. Landbrugerne i USA havde indtil da nydt godt af de høje priser på landbrugsvarer under krigen pga. manglen på mad og forsyninger i Europa. Der blev optaget lån i bankerne, så der kunne investeres i mere jord og landbrugsudstyr. Da Europas landbrugsproduktion igen blev funktionelt ved slutningen af første verdenskrig i 1919, blev landbruget i USA ramt af de dalende priser på landbrugsvarer. Landbrugerene var derfor ude af stand til at tilbagebetale deres lån til bankerne. Dette var begyndelsen på en nedtur for det amerikanske landbrug, der i de følgende år førte til nogle kummerlige levevilkår for landbrugsarbejderene. For at belyse dette på en overskuelig måde, er der taget hensyn til konkrete vinkler, både økonomiske og ikke-økonomiske såvel som teknologiske, der påviser landbrugets nedgang. Opgaven er begrænset til tidsperioden 1919-1940, da dette er rammen for slutningen af første verdenskrig til begyndelsen af anden verdenskrig og hermed starten på landbrugets problemer til en begyndende lettelse af disse... Køb adgang for at læse mere

Analyse "Vredens Druer" af John Steinbeck

[4]
Bedømmelser
 • 21-10-2009
  Udemærket opgave, dog skrevet i et lidt kluntet sprog mange steder. Har nogle gode punkter i analysen af Vredens Druer. Ikke helt holdbarlige kildehenvisninger (wikepedia). Alt i alt en god inspiration.
 • 14-12-2011
  En god hjælp til at forstå bogen
 • 13-09-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Den er sgu fin...god opgave
 • 20-12-2011
  udemærket inspiration!