Fra enevælde til demokrati i Danmark

 • STX 2.g
 • Historie A
 • 12
 • 11
 • 3956
 • PDF

Fra enevælde til demokrati i Danmark

Større opgave i Historie om overgangen fra enevælde til demokrati i Danmark. Vi undersøger, hvordan denne overgang til demokrati kunne gennemføres så fredeligt.

Problemformulering
Hvad er den danske vej, og var den så fredelig som det siges?

Problemstillinger
• Redegøre for Grundlovens tilblivelse
• Analysere kongens rolle i denne
• Diskutere hvorvidt den danske vej adskilte sig fra andre landes vej mod demokrati.

Du kan læse mere om enevælden og demokrati i Danmark i vores kompendier om emnerne.

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Problemstillinger 1
Grundlovens tilblivelse 2
Den nationalliberale opblomstring 2
Casinomødet (martsrevolutionen) 3
3 års krigen 1848-1850 3
Frederik d. 7.s rolle 4
Orla Lehmann og revolutionen 4
Christian d. 8. 5
Psykisk syg? 6
Manglende interesse for hvervet 6
Den danske vej mod et demokratisk styre i forhold til den franske vej 6
Revolutionen i Frankrig 1848 6
3 års krigen – en fredelig vej? 7
Konklusion 8
Litteraturliste 9
Bøger 9
Artikler 9
Internetkilder 9

Uddrag

Indledning

Det er en traditionel opfattelse, at vi i Danmark løser de politiske og sociale konflikter på en fredelig måde. Netop denne måde hvor kongen, staten og borgerne i samarbejde lavede et systemskifte i 1848, bliver ofte stillet i skarp kontrast til den franske revolution.

Den måde udviklingen har været på i Danmark de seneste 200 år, er foregået mere fredelig og harmonisk end andre steder i Europa. Vi har blandt andet ført en neutralitetspolitik omkring f.eks. krige. Det tjente os bedst hvis vi holdte Danmark udenfor den udenlandske politiske scene, og i stedet brugte vi vores ressourcer på at skabe bedre forhold for folket i Danmark og til den industrielle udvikling.

Når vi snakker om den danske vej, er der ofte 2 begivenheder som er markante i denne periode: Den ene er landboreformerne i 1788, som var resultatet af at man havde en reformvenlig konge. Den anden er enevældens afskaffelse i 1848, som foregik fredelig, og uden behov for at slå folket ned eller hugge hovedet af kongen. Disse 2 hovedelementer er udsprunget direkte fra de to franske revolutioner. Den 1. pga. truslen om en revolution som den i Frankrig 1789, og den 2. kom som en efterreaktion på februarrevolutionen.

Christian d. 8.s død d. 20. januar 1848, og dermed også tronskiftet til Frederik d. 7., havde ubønhørligt ført frem til enevældens fald. Straks efter tronskiftet stod det klart, at enevælden lå på sit dødsleje. Nu var spørgsmålet så, om det var statens ministre og andre ledende mænd som skulle begrave enevælden, eller om det var nationalliberalisterne der skulle vælte enevælden. Var det kun vore gode kongers skyld at vi fik et rolig systemskifte, eller spillede andre faktorer ind?... Køb adgang for at læse mere

Fra enevælde til demokrati i Danmark

[25]
Bedømmelser
 • 30-04-2012
  Rigtig flot opgave, men det siger jo sig selv, når der er givet karakteren 12
 • 01-04-2011
  Givet af 1.g'er på STX
  flot - men alt for abstrakt.... du får svært ved at gå i dybden med det...
 • 03-10-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  Redede min DHO, gav overblik og inspiration
 • 28-05-2013
  Givet af Folkeskoleelev i 10. klasse
  meget brugbar - fint layout