Opgave om kortfilm og "Dennis" af Mads Matthiessen

 • STX 2.g
 • Dansk A
 • 10
 • 11
 • 3486
 • PDF

Opgave om kortfilm og "Dennis" af Mads Matthiessen

Større opgave i Dansk om kortfilmen "Dennis". Opgaven indeholder en grundig analyse af kortfilmen "Dennis" af Mads Matthiesen.

Opgaveformuleringen
I følgende opgave vil jeg arbejde med kortfilmen ”Dennis”, med henblik på at besvare min overordnede problemformulering som lyder: ”Hvordan belyser filmens virkemidler temaet i kortfilmen ”Dennis”?”. Hertil har jeg to underspørgsmål, som forhåbentlig vil lede mig ind til kernen af den overordnede problemformulering. Disse underspørgsmål lyder som følgende: ”Hvordan oplever vi Dennis' og hans mors forhold ud fra brugen af farverne?” og ”Hvilken effekt har brugen af musikken med henblik på sangen i filmen?”.

Lærers kommentar

Hun sagde det var en rigtig god opgave, som skulle gennemgås på resten af klassen.

Elevens kommentar

Jeg inddeler min opgave i tre hovedafsnit. Disse tre er henholdsvis en redegørelse, analyse/fortolkning og til sidst en konklusion. I min redegørelse vil jeg ridse op, hvad en kortfilm i sin enkelthed er og derefter give et kort resumé af kortfilmen ”Dennis”.
Dette afsnit følges op af analyse/fortolkning, hvor jeg nærmere vil kommentere kortfilmens opbygning samt brugen af de filmiske virkemidler. For at runde dette afsnit af giver jeg en perspektivering, hvor jeg ser dele af filmen i en større sammenhæng.
I min konklusion runder jeg opgaven af ved at samle op på den overordnede problemformulering. Dette gør jeg ved at opridse de oplysninger, jeg har fundet frem til undervejs i min arbejdsproces.

Indhold

Indledning Side 3
Redegørelse Side 4
- Hvad er en kortfilm? Side 4
- Resumé af kortfilmen ”Dennis” Side 4
Analyse/fortolkning Side 5
- Filmens opbygning Side 5
- Personkarakteristik af hovedpersonen Dennis Side 6
- Klippeteknikken i kortfilmen ”Dennis” Side 6
- Brugen af billedskæringer i filmen Side 7
- Farvebelysninger og farvernes generelle betydning Side 7
- Kommentarer til billedvinkel Side 8
- Hvilken effekt har lyd og musik i filmen? Side 8
- Hvad kan kortfilmen ”Dennis” perspektiveres til? Side 9
Konklusion Side 10
Litteraturliste Side 11

Uddrag

Hvad er en kortfilm?
En kortfilm er en film, som i spilletid er kort. Når vi snakker om kort spilletid, er det typisk af 5-15 minutters varighed. Det eneste obligatoriske for længden er, at den højest må vare en time. Der er dog delte meninger om, hvor korte de må være. I nogle tilfælde ser vi kortfilm, som kun varer helt ned til 3-4 minutter. Disse er dog kun forbeholdt til konkurrencer på forskellige filmfestivaler. Disse korte spillefilm kaldes også for novellefilm, men en kortfilm kan faktisk også være en almindelig dokumentar.
Generelt i kortfilm-genren ser vi nogle særlige træk, som går igen og igen i filmene. Handlingen bearbejder kun en enkelt hændelse. Det kan f.eks. være en valgaften eller et bankkup. Nødvendigvis behøver der ikke som sådan være nogle konflikter i handlingen. I en kortfilms handling oplever vi ofte en stærk og handlende hovedperson. Dette betyder dog ikke, at personen nødvendigvis skal udvikle sig igennem handlingsforløbet, for det er der ikke altid tid til i en kortfilm. Her efterlades der ofte stof til eftertanke for publikummet. Rent filmisk arbejdes der meget med kameraet, og hvilke effekter man kunne give handlingen ved hjælp af de filmsproglige virkemidler.
Historisk set fik kortfilmen sit opsving før 1970'erne, inden tv'et og andre massemedier som radio og aviser kom på banen. I den tid blev der typisk vist en eller måske flere kortfilm før en spillefilm i biografen. Her kunne man opleve skuespillere som Charlie Chaplin og Gøg og Gokke som medvirkende i en kortfilm.

Resumé af kortfilmen ”Dennis”:
Kortfilmen handler om bodybuilderen Dennis, som er i gang med sin forberedelse til DM. Dennis er som bodybuilder meget stor udenpå, men han er desværre også meget lille og skrøbelig indvendig (som egentlig er temaet i kortfilmen). Han bor alene med sin mor, som dominerer alt i hjemmet. Efter en hård kamp siger han fra overfor moderen, og inviterer en pige ved navn Patricia på date. De spiser en stille og rolig middag på det lokale pizzeria. Aftenen forløber sig dog helt katastrofalt for Dennis, da han senere introduceres for Patricias tre veninder. Dennis bliver gjort til grin, og tager derefter alene hjem, og ligger sig ind og sover ved siden af sin mor, som er det eneste sted, han kan føle sig tryg... Køb adgang for at læse mere

Opgave om kortfilm og "Dennis" af Mads Matthiessen

[10]
Bedømmelser
 • 23-01-2012
  God og omhyggelig analyse. Rigtig godt noteapparat. Pænt sprog, stort set fejlfrit. En fornøjelse at læse.
 • 22-04-2013
  Super, den giver et godt supplement til hvad man selv havde i tankerne.
 • 11-11-2016
  Givet af EUX-elev på 2. hovedforløb
  lksndlfksndfløksndflknlsndøslkdnlødn
 • 10-04-2014
  jaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh