SRO om danskernes holdninger til ulighed og chi-i-anden | Samf A mat A

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 24
  • 7303
  • PDF

SRO om danskernes holdninger til ulighed og chi-i-anden | Samf A mat A

SRO om danskernes holdning til ulighed med samfundsfag og matematik.

Problemformulering:
1. Redegør for udviklingen i uligheden i Danmark siden 2001, og gør rede for X^^2-fordelingen og dens anvendelse i X^2-test.
2. Undersøg danskernes holdning til ulighed. Udled herunder centrale X^2-test dokumenterede sammenhænge.
3. Diskuter, i hvor høj grad danskernes holdning til ulighed afspejles i udviklingen i uligheden.

Indhold

Indledning
Verdens mest lige land
- Gini-koefficient som mål for ulighed
- Forklarende faktorer for gini-koefficientens stigning
- Forskellige former for ulighed
- X^2-test
- X^2-fordeling
Danskernes holdning til ulighed
- Danskernes holdning til stigende ulighed
- Regeringens ansvar eller ej
- Indkomst som baggrundsvariabel
- Uddannelse som baggrundsvariabel
Danskernes holdninger og den faktiske ulighed
- Uoverensstemmelse mellem holdninger og ulighed
- Ikke-økonomiske indvirkninger på sammenhængen
- Overensstemmelse mellem holdninger og ulighed
Konklusion
Litteraturliste
Bilag 1: De forskellige samfundsklasser

Uddrag

Danmark er et af de lande i verden, hvor uligheden er mindst. Forskellen mellem rig og fattig synes umiddelbart lille. Uanset hvor fattig man er, kan man altid få hjælp til at få ordentlige levevilkår i kraft af det danske velfærdssamfunds mange funktioner. Majoriteten af den danske befolkning lider ikke under rigtig dårlige økonomiske vilkår, og de færreste danskere oplever derfor ulighed i hverdage på samme måde, som man gør i mange andre lande, Danmark normalt sammenligner sig med. Men hvordan er uligheden i det danske samfund? Og hvordan oplever den danske befolkning denne? Det er de spørgsmål, vi i opgaven vil forsøge at besvare.
I denne opgave vil vi prøve at belyse, hvordan uligheden er, og hvilken udvikling den har taget i Danmark i det seneste årti. Ydermere vil vi se på, hvordan danskerne forholder sig til og opfatter ulighed. Dette vil vi blandt andet gøre ved at undersøge uligheden og danskernes holdning til denne. Ved udarbejdelsen af en række 2-tests, vil vi undersøge for sammenhænge mellem danskernes holdning til ulighed på baggrund af forskellige variable. Disse forudgående analyser vil gøre os i stand til endeligt at sammenholde uligheden og holdningerne hertil.
Dette gør vi fordi, det er vigtigt, ikke kun at kigge nøgternt på udviklingen i samfundet, men også at inddrage borgernes holdninger til denne. Det er vigtigt, da borgerne spiller en væsentlig rolle i et repræsentativt demokrati, som det vi har i Danmark... Køb adgang for at læse mere

SRO om danskernes holdninger til ulighed og chi-i-anden | Samf A mat A

[1]
Bedømmelser
  • 02-02-2016
    ...................................................