DSO: Fra Kul- og Stålunionen til EU

DSO: Fra Kul- og Stålunionen til EU

DSO i Dansk A og Samtidshistorie B om udviklingen fra Kul- og Stålunionen til EU.

Problemformulering:
-Redegøre for udviklingen fra Kul- og Stålunionen til EU.
-Analysere valgplakater fra EF afstemningen i Danmark i 1972, med henblik på argumentation, appelformer og virkemidler.
-Vurdere hvorvidt der er overensstemmelse mellem partiernes ideologier og argumentation på plakaterne.

Indhold

Indledning 3-4
Kort om emnet 3
Problemformulering 3
Opbygning af opgaven 3
Metoder 4
Materialevalg 4
Fra Kul- og Stålunionen til EU 5
Analyse af valgplakater 8
Det konservative folkeparti 8-9
Det konservative folkepartis ideologi i forhold til deres argumentation på plakaten 9
Komiteen for tilslutning til EF 9-10
Venstre og Radikale venstres ideologi i forhold til argumentation på plakaten 11
Socialdemokratiet 11-12
Socialdemokratiets ideologi i forhold til argumentation på plakaten 12
Konklusion 13-14
Kildefortegnelse 15

Uddrag

Indledning

Kort om emnet:
Folkeafstemningen om Danmarks optagelse i EF, fandt sted den 2. oktober 1972 efter en lang, ophedet debat mellem tilhængere og modstandere.
EF-tilhængerne omfattede Socialdemokratiet, De Radikale, Venstre og De Konservative, men også store dele af erhvervslivet og fagbevægelsen. De lagde vægt på, at et nej ville have negative konsekvenser for landbrugseksporten og ikke mindst betalingsbalancen .
EF-modstanderne omfattede SF, tolv unge socialdemokrater og fire medlemmer fra Radikale Venstre, men også den nye organisation ”Folkebevægelsen mod EF”. Gruppen advarede om, at EF ville udvikle sig til en politisk union. Derudover brugte nej-fløjen ofte argumenterne, at EF var et liberalt og kapitalistisk projekt.
Det blev dog EF-tilhængerne der fik sin vilje, da folket afgav 63,3% ja stemmer og 36,7% nej stemmer.

Opbygning:
Min opgave er opbygget således at jeg starter med at redegøre for, hvordan udviklingen var, fra Kul og Stålunionen i 1952 til EU som vi kender det i dag. Herunder kommer jeg ind på de forskellige fællesskaber der blev dannet og hvilke traktater der trådte i kraft, indtil den seneste i år 2009. Derefter har jeg analyse-ret tre valgplakater, med politiske afsendere, fra EF afstemningen i Danmark i 1972, med henblik på appelformer, virkemidler og argumentation. De tre plakater, har hver fået deres egen overskrift, og til sidst i analysen af hver plakat, vurdere hvorvidt der er overensstemmelse mellem partiernes ideologier og argumentation på plakaten.

Metoder:
For at besvare min problemformulering har jeg brugt forskellige teorier dansk. Jeg skal analysere nogle udvalgte plakater, og dem vil jeg analyserer dem ud fra reklameanalyse modellen fra textanalyse.dk. Der-udover kommer jeg ind på appelformer, argumentation, afsender/modtager og virkemidler.

Materialevalg:
Inden jeg begyndte med opgaven, søgte jeg en masse information om emnet. Både i vores skolebøger, på biblioteket og en smule på internettet, men har dog kun brugt det mest relevante stof.
Jeg har brugt forskellige sekundære kilder, blandt andet har jeg brugt EU's egen hjemmeside, http://www.eu-oplysningen.dk/, og vurderet den til at være en valid kilde, da de forholder sig objektivt til hele deres historie. Jeg har også læst på https://skoda.emu.dk/skoda-cgi/faktalink/faktalink/titelliste/euun/euunhele, som er Danmarks undervisningsportal.
Derudover har jeg brugt denstoredanske.dk, som jeg også har vurderet som pålidelig, da tingene i teksten stemmer i overens, med hvad vi har læst i de andre historiebøger.
Jeg har også brugt nogle primær kilder, blandt andet plakaterne fra ...... Køb adgang for at læse mere

DSO: Fra Kul- og Stålunionen til EU

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.