Tiden efter 1. verdenskrig og årsager til 2. verdenskrig

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 12
  • 11
  • 3658
  • PDF

Tiden efter 1. verdenskrig og årsager til 2. verdenskrig

Opgavens hovedområde er årsager til 2. Verdenskrig, og der bliver hovedsageligt set på Hossbach-notatet, Versaillestraktaten og lidt på slutningen af 1. Verdenskrig.

Problemformuleringen:
Redegør for Versailletraktatens hovedpunkter og slutningen på 1. Verdenskrig for Tyskland.
Analyser Hossbach-mødet og sammenlign med Versailletraktaten.
Diskuter Hossbachs grund til at dække for sandheden ved dette møde og hvorvidt 2. Verdenskrig kunne være undgået.

Lærers kommentar

Alt i alt besvares problemformuleringen og de opgavetekniske ting i opgaven godt. Opgaven hænger fint sammen og efterlever de formelle ting til større skriftlige opgaver. Der er en udmærket problemformulering, hvor alle spørgsmål besvares. Der redegøres fokuseret og analyseres med brug af primært kildemateriale. Analysen er fagligt funderet hvilket også gør den efterfølgende vurdering faglig.

Elevens kommentar

Indledningen mangler en kort indføring af emnet også. Vurdering af Frankrigs fredsforslag er for normativt.

Indhold

1. Indledning 2
2. Tiden efter 1. Verdenskrig 2
2.1 Slutningen på 1. Verdenskrig 2
2.2 Fredsforhandlingerne 3
3. Hitlers betydningsfulde politik 4
3.1 Hossbach-notatet 4
3.2 Brud på Versaillestraktaten 5
4. 2. Verdenskrig bryder ud 6
4.1 Hossbach dækker over sandheden 6
4.2 Kunne 2. Verdenskrig være undgået? 7
5. Konklusion 8
6. Bibliografi 9
7. Billeder 9

Uddrag

1. Indledning
I denne opgave vil jeg beskæftige mig med årsagerne til 2. Verdenskrig. Da der er mange årsager til krigen, vil jeg hovedsageligt se på Hossbach-notatet, Versailles-traktaten og lidt på slutningen af 1. Verdenskrig. Jeg vil starte med at redegøre for slut-ningen på 1. Verdenskrig og for Versaillestraktatens hovedpunkter. Herefter vil jeg gå i dybden og se nærmere på Hossbach-notatet for at kunne analysere det, der fremlægges på det møde, som notatet beskriver. Derefter vil jeg sammenligne det med punkterne fra Versaillestraktaten. Til sidst vil jeg diskutere Hossbachs grunde til at dække for sandheden i notatet, og jeg vil vurdere hvorvidt 2. Verdenskrig kunne være undgået.

2. Tiden efter 1. verdenskrig
Tiden efter Første Verdenskrig er præget af dårlige økonomier, alliancer og alliancebrud på kryds og tværs af landene. Nogle af disse alliancer bliver holdt hemmelige, så man først senere finder ud af, hvordan alle alliancerne hænger sammen.

2.1 Slutningen på 1. Verdenskrig
Den 21. marts 1918 indleder de tyske tropper en offensiv mod Frankrig. Denne offensiv bliver kaldt Den tyske forårsoffensiv. Den tyske forårsoffensiv er den sidste chance ty-skerne har for at vende krigen til Centralmagternes fordel. Offensiven bryder den skytte¬gravskrig, der havde præget 1. Verdenskrig, og dette overrasker franskmændene. De næste fire måneder trænger de tyske tropper langt ind i Frankrig, men efter fire må-neder begynder det at gå galt. De tyske tropper bliver spredt, og man bruger for mange tropper på at forsvare det land, man allerede har indtaget.
I juni 1918 kommer amerikanske tropper Frankrig til undsætning, hvilket har store konse¬kvenser for Tyskland, der bliver slået noget tilbage. Den tyske hær er nu så svæk-ket, at den ikke kan andet end at forsvare sig. Fra september 1918 til november 1918 ud¬kæmpes det sidste slag i 1. Verdenskrig. Slaget ender med en overlegen sejr til Entente¬magterne . Den 11. november kl. 05:00 bliver en våbenhvile underskrevet, hvori... Køb adgang for at læse mere

Tiden efter 1. verdenskrig og årsager til 2. verdenskrig

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.