Dansk ret og jyske lov

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 7
  • 7
  • 1590
  • PDF

Dansk ret og jyske lov

Større opgave i historie.

Lav en kort historisk redegørelse over dansk ret fra vikingetiden til middelalder. Analyser fortalen for jyske lov. Diskuter funktionen af en nedskrevet lov.

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Metode 1
En kort historisk redegørelse over dansk ret fra vikingetiden til middelalder 2
Analyse af fortalen for jyske lov 3
Funktionen af en nedskrevet lov 4
Konklusion 5
Litteraturliste 6

Uddrag

Indledning
En lov giver et godt billede af et lands kultur og de normer som er i samfundet, det er derfor interessant at se på hvordan lovene har været fra starten af for at kunne forstå fortidens kultur.

Metode
Der er i opgaven brugt induktiv metode idet jeg har forskellige observationer som jeg laver en teori ud fra og til sidst en konklusion. Jeg har samlet viden i forskellige bøger, og det er også dem min opgave bygger på. Bøgerne er behandlet kildekritisk, men der har dog ikke været en stor tildens at spore idet bøgerne er en troværdig kilde, bøgerne er faglitteratur fra forskellige professorer inden for emnet. Jeg har nemlig anskaffet bøger fra flere forskellige forfattere for at få belyst emnet fra flere sider og dermed få et mere repræsentativt billede.
Først i min redegørelse bliver der beskrevet sædvaneret i vikingetiden, det er dog beskrevet med i vis usikkerhed da man ikke havde nogen nedskrevet kilder fra det tidspunkt.

En kort historisk redegørelse over dansk ret fra vikingetiden til middelalder
I vikingetiden var der meget tyndt befolket, og der var langt mellem de opbyggede områder, derfor kom der et tæt bånd mellem borgerne da de ofte havde samme interesser. De opbyggede som følge af det et ting i hver bygden, her blev de forskellig stridigheder lagt frem til afgørelse.
Der var ingen skrevet lov, så det var primært gamle mænd som diskuterede på tingene da de havde haft et langt liv med erfaring, og de vidste derfor bedst hvad man plejede at gøre i de givende situationer.
Efter som at der hele tiden kom anderledes sager og dermed nye domme, blev det et kæmpe arbejde at huske hvilke domme der tidligere var blevet afsagt, på samme tid blev kristendommen også indført og der kom andre normer i samfundet som bevirkede at der også måtte komme nogen reformer af loven. Der opstod derfor ofte tvivl om hvor meget af loven der var gyldig, og det medførte en stærk trang til at få loven nedskrevet. Det var de lovkyndige mænd der plejede at lede forhandlingerne ved tingene som stod for de første nedskrivninger af loven. Det store gennembrud kom da de fire landskabslove, blev nedskrevet fra slutningen af 1100-tallet frem til midten af 1200-tallet på opfordring af landets ledende slægter og de vigtigste... Køb adgang for at læse mere

Dansk ret og jyske lov

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.