NF | Økologi, dansk landbrug og miljø | Noter

NF | Økologi, dansk landbrug og miljø | Noter

Dette er en række noter i NF (Naturvidenskabelig Faggruppe), som bevarer nogle spørgsmål om økologi, dansk landbrug og miljøet. Spørgsmålene kan ses nedenunder.

Indhold

1. Hvad er kendetegnende for det industrialiserede landbrug?
2. Giv eksempler på landbrugets påvirkning af miljøet:
3. Hvilke miljøproblemer giver monokulturer?
4. Hvad er pesticider?
5. Hvad er DDT, og hvilke uheldige virkninger har anvendelsen af DDT?
6. Beskriv og forklar figur 2.84 side 124
7. Hvad er det faldende merudbytte for kunstgødning, der indeholder nitrat? Inddrag figur 2.87 side 126 i din forklaring
a. Beskrive nitratindholdet i jorden i løbet af et år
b. Forklare hvorfor nitratindholdet i jorden stiger om foråret
c. Forklare hvorfor nitratindholdet i jorden falder om sommeren
d. Forklare hvor nitratindholdet i jorden stiger om efteråret
e. Forklare hvorfor nitratudvaskningen er størst om vinteren
f. Diskutere hvornår det er hensigtsmæssigt at gøde jorden
8. Hvorfor er udvaskningen af nitrat størst i Jylland?
9. Hvad sker der med fosfor fra gødning i jorden?

Uddrag

Dansk landbrug og danske landmænd er bland de dygtigste i verden. De er kendt for produktivitet og kvalitet. Men siden 2. verdenskrig har landbruget undergået store forandringer. Førhen bestod størstedelen af dansk landbrug af mindre gårde med både plante- og husdyravl. Fremkomsten af billig kunstgødning, arbejdsbesparende landbrugsmaskiner og effektive sprøjtemidler mod skadedyr, sygdomme og ukrudt satte i efterkrigsårene fart i udviklingen. Landbruget blev industrialiseret og landbrugsproduktionen voksede kraftigt.
Derfor har fjorde og søer svært ved at få ”vejret”, for nitratindholdet i grundvandet stiger. Udover det er der rester af antibiotika og pesticider i det kød vi spiser... Køb adgang for at læse mere

NF | Økologi, dansk landbrug og miljø | Noter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.