DHO om Nationalromantikken - Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro

 • STX 1.g
 • DHO (Dansk A, Historie A)
 • 10
 • 15
 • 4164
 • PDF

DHO om Nationalromantikken - Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro

Opgaven indeholder en redegørelse for nationalromantikken og den tids digtere, samt en redegørelse over litteraturen under nationalromantikken. Den indeholder også en både historisk og dansk analyse af to kilder digtet: "Der er et yndigt land" Adam Oehlenschläger og maleriet Sortedamssøen fra Østerbro af Christen Købke.

Lærers kommentar

At den var gennemarbejdet og god

Indhold

Indledning og problemformulering 3
Redegørelse 4
Historisk redegørelse – periodens situation 4
Dansk redegørelse - den litterære samtid 5
Analyse 6
Danskanalyse af ''Der er et yndigt land” Adam Oehlenschläger 1918 6
Historisk analyse af billedet ”Sortedamssøen fra Østerbro”, 1838, olie på lærred, Winterthur: 10
Perspektivering 11
sammenligning af de to kilder 11
Fædrelandskærlighedens ændring fra dengang til nu 11
Konklusion 12
Litteraturliste 13
Bilag 1 ”Der er et yndigt land” 1819 af Adam Oehlenschläger 14
Bilag 2 – Maleri Christen Købke ”Sortedamssøen fra Østerbro”, 1838, olie på lærred, Winterthur 16

Uddrag

I min opgave vil jeg lægge vægt på Romantikken, hvor jeg især vil belyse nationalromantikken. Jeg har ud fra nogle underspørgsmål formuleret et hovedspørgsmål som lyder:
”Hvad gjorde, at Nationalismen opstod i Danmark på det tidspunkt den gjorde. Hvordan kom den til udtryk i den danske litteratur, og hvorfor brugte man kunsten og litteraturen til at ændre landets krise?
Min brødtekst i opgaven er opbygget af fire hovedpunkter, som består af en redegørelse, en analyse, en perspektivering og til sidst en konklusion. Første punkt består af en redegørelse, som indeholder en historisk redegørelse for Danmarks krisesituation under perioden. Derefter er der en dansk redegørelse for den litterære samtid i forhold til perioden, og hvorfor litteraturen udsprang som den gjorde. Jeg vil komme ind på, hvordan man specielt i nationalromantikken ændrede syn på sin kærlighed til fædrelandet. Jeg vil også komme ind på, hvordan folket havde det under romantikken.
Derefter går jeg videre til næste punkt, som er analyse. Jeg har valgt teksten ”Der er et yndigt land” af Adam Öehlenschläger, som blev skrevet i den nationalistiske periode. Ved at analysere denne tekst og finde eksempler, citater og andre analytiske træk, kan jeg finde ud af, hvordan fædrelandskærligheden kom til udtryk i litteraturen, og hvorfor den ændrede sig, som den gjorde.
Dernæst har jeg valgt et maleri som min historiske kilde. Maleriet er malet af Christen Købke under nationalromantikken, og jeg vil med historiske øjne analysere billedet, så jeg kan sammenligne de to kilder.
Mit tredje punkt består af en perspektivering/diskussion/vurdering, hvor jeg vil diskutere, hvorfor mine to kilder ”Der er et yndigt land” og Maleriet er nationalromantisk. Jeg vil sammenligne mine to kilder, og kigge på deres troværdighed. Til sidst i min diskussion vil jeg diskutere og vurdere, hvorvidt fædrelandskærligheden har ændret sig fra nationalromantikken til dagen i dag.
Sidst i min brødtekst slutter af med en konklusion. Her vil jeg sammenfatte alt min viden, som jeg har fået gennem opgaven. Jeg vil også besvare min hovedproblematik, hvilket jeg vil gøre ved at kigge på mine kilder i forhold til min redegørelse... Køb adgang for at læse mere

DHO om Nationalromantikken - Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro

[6]
Bedømmelser
 • 20-09-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  Den er god nok for en 1.g'er, men den er lidt uoverskuelig og lidt svær at læse i gennem..
 • 06-10-2014
  Ikke særlig brugbar. Mange stavefejl, dårligt formuleret.
 • 21-11-2013
  God opgave, rigtig god inspiration
 • 03-06-2013
  loooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool

Materialer relateret til DHO om Nationalromantikken - Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro.