SSO om dansk rocklyrik fra 1970-1980

  • HF 2. år
  • SSO (Dansk A)
  • 12
  • 14
  • 4719
  • PDF

SSO om dansk rocklyrik fra 1970-1980

SSO i Dansk A med redegørelse for rocklyrik som genre, analyse af tre danske rocktekster fra perioden 1970-1980 med fokus på storbyen, samt perspektivering til de følgende årtiers danske lyrik om storbyen

Der finder en analyse sted af følgende tre tekster:
- Neonblomsten af Torben Eschen
- Gazehimlen af Troels Trier
- Storbybeduinen af C.V. Jørgensen.

Elevens kommentar

Indledningen en anelse mekanisk

Indhold

Abstract 3
Indledning 4
Rocklyrik som genre 5
Neomblomsten lover lykke . 8
Den sårede forbundne by 11
Svøbt i neon og beton 13
Alligevel så elsker vi byen 15
Litteraturliste . 17

Uddrag

Indledning

Jeg har valgt at skrive om dansk rocklyrik i 1970'erne, med inddragelse af analyse af forskellige tekster og en redegørelse for specielle kendetegn ved netop denne form for brugslyrik.

Jeg synes, dette er et meget interessant emne, da det markerer starten på en helt ny genre og skrivestil indenfor dansk lyrik. Jeg synes også, det er interessant, at man begyndte at bruge musik og lyrik som et politisk redskab.

Jeg har først og fremmest fokuseret min opgave på analyse af tekster og sekundært på genren rocklyrik/brugslyrik og kendetegn ved selve perioden.

Jeg har valgt at finde tekster med samme omdrejningspunkt, nemlig storbyen. Herudfra har jeg forsøgt at vurdere tidens holdning til byen..

Til at starte med har jeg redegjort detaljeret for genren rocklyrik. Det har jeg gjort med udgangspunkt i Erik Skyum-Nielsens artikel Subkulturelle stemmer. Derefter har jeg gennemlæst en masse sangtekster fra Anette Giertsens bog Vinyl Lyrik og har fundet frem til tre hovedtekster, som jeg har analyseret og derefter nogle sekundære tekster, som jeg har brugt til at perspektivere til i nogle af analyserne.

Hele vejen igennem mine analyser, har jeg forsøgt at holde en rød tråd hvor man får byen beskrevet og senere menneskene i byen.

Til sidst har jeg lavet et afsnit hvor jeg , ved hjælp af lyrik og sange, forsøger at sætte 1970'ernes syn på storbyen i perspektiv til de efterfølgende årtiers syn på selvsamme. Jeg har undersøgt om og hvordan holdningen til storbyen har ændret sig i løbet af nogle få årtier... Køb adgang for at læse mere

SSO om dansk rocklyrik fra 1970-1980

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.