DHO om Nationalromantikken | Historie og litteratur

  • STX 2.g
  • DHO
  • 12
  • 15
  • 3526
  • PDF

DHO om Nationalromantikken | Historie og litteratur

Dansk/historieopgave om Nationalromantikken.

Opgaveformuleringen
Jeg vil i det følgende redegøre for Danmarks rolle under Napoleonskrigene, dernæst vil jeg analysere historiske billeder og tekst fra Københavns bombardement, samt ”Fædrelandssangen” af Adam Oehlenschläger. Til sidst vil jeg vurdere Københavns bombardements mulige betydning for nationalromantikken.

Lærers kommentar

Flot, velformuleret opgave, der besvarer problemformuleringen

Elevens kommentar

Der kan om muligt inddrages andre fremstillingskilder end den valgte.

Indhold

Indledning 2
Danmarks rolle under Napoleonskrigene 3
Analyse af historiske kilder og ”Fædrelandssangen” 5
Vurdering af Københavns bombardements mulige betydning for nationalromantikken 9
Konklusion 10
Litteraturliste 10
Bilag 11

Uddrag

Danmarks rolle under Napoleonskrigene

Under Napoleonskrigene, undertiden også kaldet koalitionskrigene, der startede med den franske revolution i 1789 , var Danmark stort set et neutralt land. Grundene til at Danmark valgte at være neutralt kan være flere. Bl.a. mente mange danskere fra borgerskabet og de akademiske kredse, at demokratiet var sikret af den danske enevælde, og at der derfor ikke var behov for en politisk revolution. Det hævdes også, at Danmark valgte neutraliteten for at opnå større handel med de lande, der aktivt førte krig, såsom Frankrig. Danmark var i skiftende neutralitetsforbund med de nordiske lande, og disse forbund gav dem større handelssikkerhed. Danmark lukrerede derved på den blomstrende handel, der udviklede sig i krigstiderne. Det havde i 1780 indgået en kontrabandepolitik, der pressede England til at lade Danmark handle frit uden fare for visitation og kapringer. Ved at være i neutralitetsforbund med blandt andre Rusland kunne Danmark, der indtil 1814 også ejede Norge, således bevare sin magt og handelsfrihed og samtidig undgå krig med f.eks. England - en skæbne, som Holland ikke undgik . Det nordiske neutralitetsforbund brød sammen i 1792, da Rusland indgik krig med Osmannerriget, og i 1794 måtte Danmarks daværende udenrigsminister A.P. Bernstorff indgå i et nyt neutralitetsforbund med Sverige for at styrke Danmarks position. Danmark og Sverige dannede en alliance ved at beskytte Østersøen mod kapervirksomheder og dette blev et nyt element, som Bernstorff kunne true England med i sin kamp for at lade Danmark handle frit. Rusland havde ellers presset på for at få Danmark med i krigen mod Frankrig, der dominerede landjorden, men Danmark valgte igen at være neutrale. Bernstorff døde i 1797 og overlod udenrigsministerposten til sin søn Christian Bernstorff, men denne havde ikke den samme indflydelse på den ældre kronprins Frederik , der selv ville styre landet, og Frederik indførte igen kabinetsstyre med sig selv som førsteminister.
Danmark begyndte nu på en mere truende måde at føre deres handelspolitik, da de benyttede sig af konvojering. En konvoj er et følge til handelsskibe, der består af krigsskibe, som har til formål at beskytte handelsskibene mod eventuelle kapere. Dette gav Danmark yderligere beskyttelse og sikrede, at de kunne drage fuldt udbytte af de kæmpende landes krige . I starten betød denne konvojering ikke det store for England, men det fik senere betydning, da England vandt et stort slag i Middelhavet og genvandt kontrollen dér. Danmark var nu tvunget til at indgå i en formel koalition med englænderne, hvilket de fik at mærke, da England krævede retten til at visitere danske skibe ... Køb adgang for at læse mere

DHO om Nationalromantikken | Historie og litteratur

[1]
Bedømmelser
  • 26-08-2014
    Super hjælpsom!!!!!!!!!!