DHO om Nationalromantikken | Historie og litteratur

  • STX 2.g
  • DHO
  • 12
  • 15
  • 3526
  • PDF

DHO om Nationalromantikken | Historie og litteratur

Dansk/historieopgave om Nationalromantikken.

Opgaveformuleringen
Jeg vil i det følgende redegøre for Danmarks rolle under Napoleonskrigene, dernæst vil jeg analysere historiske billeder og tekst fra Københavns bombardement, samt ”Fædrelandssangen” af Adam Oehlenschläger. Til sidst vil jeg vurdere Københavns bombardements mulige betydning for nationalromantikken.

Lærers kommentar

Flot, velformuleret opgave, der besvarer problemformuleringen

Elevens kommentar

Der kan om muligt inddrages andre fremstillingskilder end den valgte.

Indhold

Indledning 2
Danmarks rolle under Napoleonskrigene 3
Analyse af historiske kilder og ”Fædrelandssangen” 5
Vurdering af Københavns bombardements mulige betydning for nationalromantikken 9
Konklusion 10
Litteraturliste 10
Bilag 11

Uddrag

Analyse af historiske kilder og ”Fædrelandssang”

Under Københavns bombardement var der mange kunstnere, der prøvede at indfange scenariet på lærred. Der blev malet utallige billeder af både angrebet og den senere genopbyggelse af København. Jeg har valgt to ud til nærmere analyse. Kilde 1 forestiller Københavns bombardement under udførelsen netop natten mellem d. 4 og 5. september 1807, her i Christianshavn. Personerne i forgrunden på billedet, der tæller mænd i uniform, kvinder, børn, hunde og sårede bevæger sig alle væk fra bombeskytset, som man kan se regne ned over byen i baggrunden. Der bliver båret sårede væk, og der ligger samtidig sårede på jorden. En kvinde og en mand har sat sig på en dragkiste, kvinden med barnet i skødet. Persongalleriet synes ikke at være i fysisk fare, men fremtræder desillusionerede. Der ses endda et par mænd i uniform, som drikker fra flasker og konverserer. Man kan se på himlen at det er nat, men himlen er til gengæld oplyst af
skæret fra bomberne, og der stiger store mængder røg op fra brandene. Vi får af kunstneren leveret et storstlået panoramaudsyn, så man kan danne sig et overblik over situationen. Der er samtidig fokus på en brændende kirke i baggrunden og en udvisket bro, der fører over vandet. Broen bliver en overgang fra baggrundens inferno til forgrunden af billedet, hvor der ikke længere ”flygtes”, men hvor håbløsheden hersker. Farverne orange og gul er blevet brugt til dramatisk at demonstrere eksplosioner og brande. Maleriet er af C.W. Eckersberg, der er kendt for sine billeder under netop denne begivenhed, og han har sandsynligvis malet det få dage efter bombardementet ud fra sine skitser, som han flittigt udformede under angrebet. Modtagerne af dette billede er de mennesker, der ikke har været tilstede under bombningen, men også de
københavnere, der ønsker et overblik over situationen. Dette maleri var en nyhedshistorie, en slags supplement til avisen for datidens københavnere. Eckersberg var vidne til denne begivenhed og havde også bombardementet tæt ind på kroppen, da han boede i Landemærket tæt ved Vor Frue kirke, der var stærkt medtaget efter bombardementet. En bombe styrtede også ned i huset, hvor han boede til leje... Køb adgang for at læse mere

DHO om Nationalromantikken | Historie og litteratur

[1]
Bedømmelser
  • 26-08-2014
    Super hjælpsom!!!!!!!!!!