SSO om dansk-tysk samarbejde under 2. verdenskrig

 • HF 2. år
 • SSO (Historie B)
 • 10
 • 24
 • 6095
 • Word2007

SSO om dansk-tysk samarbejde under 2. verdenskrig

Større Skriftlige Opgave (SSO) i Historie B om det dansk-tyske samarbejde under 2. verdenskrig (samarbejdspolitikken).

Indhold

Indledning:
Metode 4
Besættelsen 9. april 1940:
Indledning 5
Tyske hensigter 5-6
En passiv regering 6-7
Neutralitetspolitikken 7
Samarbejdspolitikken:
Indledning 7-8
Samlingsregeringen 8-9
Samarbejde eller tilpasning – Kært barn har mange navne 9-10
Udenrigspolitisk tradition .10-11
Det danske folk:
Indledning .11-12
Det officielle Danmark .12-13
Nationalitetsfølelsen:
Indledning 13
På regeringens opfordring 14-15
Fordele og ulemper ved Samarbejdspolitikken:
Fordele for Danmark 15-16
Ulemper for Danmark 16-17
Fordele for Tyskland 17-18
Ulemper for Tyskland 18
Konsekvenser af den Tyske okkupering:
Indledning 18
Danmark i forhold til andre besatte lande 19-20
Konklusion: 21
English Summery: 22
Litteraturliste: 23-24

Uddrag

Indledning

I denne Større Skriftlige Opgave vil jeg fokusere på den førte samarbejdspolitik, mellem Danmark og Tyskland i forbindelse med fredsbesættelsen, under første del af 2. Verdenskrig.
Samarbejdspolitikken var en kombination af Danmarks tilpasning- og forhandlingsteknik, og den tyske værnemagts ikke-fjentlige indstilling. Jeg vil gøre rede for samarbejdspolitikkens funktion, dens eksistensgrundlag og optakten hertil. Herunder hvilke officielle og uofficielle tyske hensigter, der lå bag besættelse. Jeg vil også komme ind på den danske regerings passivitet og neutralitetspolitikken, der lå til grund herfor. Ved hjælp af citater fra datidens indflydelsesrige personer, vil jeg danne et overblik over Danmarks officielle holdning til både Samarbejdspolitikken og besættelsesmagten. Tankerne bag den overlevelsestaktik landet udøvede og de forbehold og/eller forståelse, resten af verden udviste på baggrund af situationen. Endvidere vil jeg inddrage befolkningens tanker om samarbejdspolitikken og vise eksempler på den nationalfølelse der opstod blandt det Folket, i form af sangtakster. Der var en lang række fordele og ulemper for begge lande ved samarbejdspolitikken, som jeg vil diskutere i forhold til hinanden. Ydermere kan de danske konsekvenser ved samarbejdsaftalen, sættes i perspektiv i forhold til andre tysk-okkuperede lande.
Afslutningsvis vil jeg følge op med en konklusion og et engelsk summary.


Metode:
For virkelig at kunne forstå samarbejdspolitikken, er der en masse historiske fakta og folkelige følelser man er nød til at have begreb om. Jeg har forsøgt at fatte mig så kort som muligt, så de enkelte afsnits pointer bliver klare. For nemmest og mest troværdigt, at kunne vise og samtidig dokumentere disse, har jeg udvalgt og analyseret en del citater i form af taler, erindringer og proklamationer.

Jeg har valgt at lave kildehenvisninger og ordforklaring som fodnoter på hver enkelt side. Jeg synes det bliver mest overskueligt for læseren, at man på samme side som eventuelle spørgsmål eller yderligere interesse opstår, blot skal kigge i bunden af samme side... Køb adgang for at læse mere

SSO om dansk-tysk samarbejde under 2. verdenskrig

[1]
Bedømmelser
 • 03-11-2017
  Givet af HF-elev på 2. år
  ret god opgave, kunne dog være endnu bedre :)