SRO om Dansk økonomi 2008-2012

SRO om Dansk økonomi 2008-2012

SRO i IØ A og Matematik A om dansk økonomi 2008-2012.

Problemformulering

Jeg vil i denne opgave beskrive, hvordan det står til med den danske økonomi. Derefter vil jeg lave en analyse af grundlaget for økonomiens gang for derefter at diskutere, hvad regeringens genopretningsplan kommer til at betyde for de samfundsøkonomiske mål.
Dispositionen over opgaven ser således ud:

1. Beskrivelse af den danske økonomi, hvori der analyseres forskellige grundlag for tallenes udvikling.
2. Analyse af hvilke faktorer i forsyningsbalancen, der især har spillet en rolle for udviklingen af væksten.
3. Diskussion af regeringens genopretningsplans påvirkning på de samfundsøkonomiske mål

Indhold

Indledning 2
Temperaturmåling på dansk økonomi 2008-2012 2
Dele af forsyningsbalancen, der har påvirket væksten under perioden 5
Diskussion af genopretningsplanens påvirkning på de samfundsøkonomiske mål 7
Konklusion 8
Kildeoversigt 9

Uddrag

Indledning
I denne opgave vil jeg skrive om den danske økonomi fra 2008-2012, hvor jeg vil komme ind på hvordan det gik under finanskrisen, de efterfølgende konsekvenser og dermed hvordan det går nu hvordan det går nu. Desuden kommer jeg også ind omkring den danske økonomi i fremtiden. Derudover vil der blive analyseret årsager til, hvordan det er gået som det er gået. De samfundsøkonomiske mål vil der være meget fokus på, da disse er mest væsentlige at se på, når vi snakker om den danske økonomi. Desuden vil de vigtigste nøgletal være illustreret ved hjælp af matematikkens statistiske færdigheder.

Jeg har valgt dette emne, da det er meget aktuelt. Det er et emne, som det næste valg kommer til at dreje sig om, og derfor kunne jeg godt tænke mig at få et større indblik i den økonomiske situation i Danmark, og hvad der tænkes at blive gjort ved det, for derefter selv at få en ordentlig holdning til problemet.

Temperaturmåling på dansk økonomi 2008-2012
For at måle temperaturen på en økonomi er det nødvendigt at se på de målbare samfundsøkonomiske mål. Disse mål er hhv. økonomisk vækst, ligevægt på de offentlige finanser, ligevægt på betalingsbalancen, fuld beskæftigelse og stabile priser. Vi kigger på disse mål, når vi tager temperaturen på dansk økonomi, da de kan måles i tal og procenter, og vi kan derfor følge en udvikling i tallene... Køb adgang for at læse mere

SRO om Dansk økonomi 2008-2012

[6]
Bedømmelser
 • 28-03-2012
  Givet af HF-elev på 1. år
  Meget fin opgave. Men det viste sig at det ikke lige var den opgave jeg skulle bruge :P
 • 01-02-2012
  Godt stykke arbejde dude må give den 3 stjerner!
 • 09-01-2013
  Givet af Studerende på 1. år
  mange gode beskrivelser, dog lidt mangler.
 • 18-12-2012
  Givet af HHX-elev på 2. år
  En ddmærket opgave, som er til god hjælp :-)