SRO om Danmarks handel med Saudi Arabien

SRO om Danmarks handel med Saudi Arabien

SRO i International Økonomi A og Kulturforståelse B om Danmarks handel med Saudi Arabien.

Problemformulering
Beskriv Danmarks handel med et andet land, du selv vælger.

Foretag en analyse af de væsentligste kulturforskelle, der er mellem de to lande – og diskutér om disse kulturforskelle kan tænkes at påvirke samhandelen mellem de to lande.

Giv en kort vurdering af, hvordan den fremtidige handel mellem de to lande kan tænkes at udvikle sig.

Indhold

1.1 Abstract 1
2.1 Problemformulering 2
3.1 Indledning: 4
4.1 Danmarks samhandel med Saudi Arabien 5
4.2 Dansk import ”top 10” fra Saudi Arabien 2009 i 1000 kr. 6
4.3 Dansk eksport ”top 10” til Saudi Arabien 2009 i 1000 kr. 6
4.4 Danmarks samlede handel med GCC landene 2009. 7
5.1 Kort om Saudi Arabiens historie. 8
5.2 Samhandel mellem Saudi Arabien og Danmark – Lettere sagt end gjort! 9
5.3 Kontakten er på plads, i gang med forhandlingerne! 10
6.1 Vurdering af handelen mellem Saudi Arabien og Danmark, samt vurdering af fremtidig handel mellem de to lande. 11
7.1 Konklusion 12
8.1 Litteraturliste 13

Uddrag

3.1 Indledning:

I denne opgave vil jeg beskrive Danmarks handel med Saudi Arabien, ved at kigge på deres handel igennem de seneste år, samt se på top 10 eksport og import varer de to lande imellem.
Ydermere vil jeg se på Danmarks handel med Saudi Arabiens nabo lande, nemlig GCC landene.
Så vil jeg kort fortælle lidt om Saudi Arabiens historie og forklare omkring deres måde netop at forhandle på.
Som research har jeg gjort brug af enkelte lærebøger, men også bøger fundet på biblioteket, samt internettet.

Danmarks import fra Kongeriget Saudi Arabien udgør ikke en stor faktor i dansk import, faktisk udgjorde importen fra KSA mindre end én procent i år 2009, nemlig 0,072 %, af Danmarks samlede import, Danmark importerede i alt for 437.998.467 kr. heraf importerede DK for 31.719 kr. fra KSA: 31.719 / 437.998.467 * 100= 0,072 %.
Den Danske eksport til KSA indtjente DK 2.274.809 kr. eksporten til KSA stod for 0,45 % af Danmarks samlede eksport, der i alt endte op i 495.577.253 kr. i 2009: 2.274.809 / 495.577.253 * 100= 0,45 % .
Herunder er en tabel der viser DK's og KSA's handel gennem de senere år fra 2005-2009, DK's handelsbalance med KSA er alle år gennem med et gennemsnit på plus 1984,92 kr. Danmarks import fra Saudi Arabien er på nær 2005 og 2008 meget lille, hvor Danmarks eksport til KSA er stabil gennem hele perioden, på nær 2006... Køb adgang for at læse mere

SRO om Danmarks handel med Saudi Arabien

[1]
Bedømmelser
  • 17-03-2020
    Givet af HHX-elev på 3. år
    en decideret lorteopgave