SRO om Danmarks energipolitik og vedvarende energi | Naturgeografi B og Samfundsfag C

SRO om Danmarks energipolitik og vedvarende energi | Naturgeografi B og Samfundsfag C

Studieretningsopgave (SRO) om Danmarks energipolitik og vedvarende energi. Opgaven er skrevet i Samfundsfag C og Naturgeografi B.

Indhold

English abstract………………………………………………………………...3
Indledning……………………………………………………………………..4
Definition af begrebet energipolitik…………………………………………..5
Vedvarende energi……………………………………………………………7
Fossil energi…………………………………………………………………..8
Danmarks energiforbrug……………………………………………………...9
Aktørers syn på vedvarende energi………………………………………….10
Politiske synspunkter for anvendelse af vedvarende energi………………...12
Konklusion…………………………………………………………………..16
Litteraturliste………………………………………………………………...17

Uddrag

De store klimaforandringer vi ser i øjeblikket giver anledning til stor debat i samfundet. Man diskuterer om miljøet kan tåle den store mængde forurening som fossile brændstoffer giver og er der i det hele taget olieressourcer nok til at dække det massebehov vi er ved at skabe os?

40 % af det globale energiforbrug, kommer fra olie. Nyere undersøgelse viser at olien, med nuværende forbrug, slipper op omkr. 35-40 år frem i tiden, naturgas 60 år frem i tiden og kul ca. 250 år frem i tiden. Det vil sige at man indenfor få årtier er nødsaget til at finde, og udnytte, alternative energikilder. Disse energikilder er også nødsaget til at stamme fra naturlige energistrømme, så som sol -, vand - og vind energi, altså vedvarende energi.

Opgaven energipolitik i Danmark ligger op til en gennemgang af begrebet energipolitik.
Jeg vil gøre rede for Danmarks energiforbrug. Jeg vil også komme ind på fordelingen mellem fossile og vedvarende energi, og hvilke muligheder der er for anvendelse af vedvarende energi.

Jeg vil analysere forskellige aktørers syn på de miljømæssige fordele og ulemper ved brug af vedvarende energi, og deres holdning til større investering heri.

Til sidst vil jeg diskutere hvilke politiske planer der er for fremtidens anvendelse af vedvarende energi... Køb adgang for at læse mere

SRO om Danmarks energipolitik og vedvarende energi | Naturgeografi B og Samfundsfag C

[1]
Bedømmelser
  • 16-05-2010
    god og omfattende opgave. sidste del er meget inspirerende.

Materialer relateret til SRO om Danmarks energipolitik og vedvarende energi | Naturgeografi B og Samfundsfag C.