SOP om Danmarks energiforsyning og energipolitik | International Økonomi A og Virksomhedsøkonomi A

SOP om Danmarks energiforsyning og energipolitik | International Økonomi A og Virksomhedsøkonomi A

SOP om "Danmarks energiforsyning og energipolitik", hvor opgaven er skrevet med brug af fagene International Økonomi A og Virksomhedsøkonomi A.

I opgaven giver jeg bl.a. en redegørelse for Danmarks energiforsyning, samt udviklingen i denne, og dette munder ud i en analyse af energipolitikken som den har været siden oliekriserne, samt en vurdering af fremtidig energipolitik.

Opgaveformulering

Redegørelse for udviklingen i Danmarks energiforsyning
Analyse af energipolitikken siden oliekriserne, og dennes påvirkning på vindmøllebranchen og Vestas.
Vurdering af fremtidens energipolitik.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 4
Udvikling i Danmarks energiforsyning 5
Oliekriserne 5
Den første oliekrise 5
Den anden oliekrise 5
Olieudvinding i Nordsøen: 6
Vedvarende energi: 7
Delkonklusion 9
Danmarks energipolitik 1970erne til i dag. 9
Oliebesparelser 9
Fjernvarme og naturgas 10
Varmebesparelser 10
Elbesparelser 11
Delkonklusion 12
Produktion af energi 12
Kraftvarmeværker 12
A-kraft 13
Vedvarende energi 13
Delkonklusion 14
Vindmøllebranchen 15
Delkonklusion 17
Vestas 18
Nøgletal 19
Delkonklusion 20
Fremtidens energipolitik 20
Delkonklusion 22
Konklusion 23
Litteraturliste 25
Bøger: 25
Internetadresser: 25

Uddrag

"Indledning:
Energiforsyning er i dag et stort internationalt politisk emne dette skyldes flere årsager, for det første er miljøhensynet og klimaproblemerne i dag meget omdiskuterede især med den verserende klimakonference i København.

Det næste er at de fossile energikilder før eller siden vil slippe op hvilket tvinger os til at finde og anvende alternative energiformer og på det mere nationale plan er forsyningssikkerheden også et problem da det kan være risikabelt at skulle være afhængige af andre lande til levering af energi.

I min rapport vil derfor gennemgå udviklingen i Danmarks energiforsyning hvor jeg bl.a. vil se på hvorledes forholdet mellem brug af fossile energikilder og vedvarende energi har ændret sig siden oliekriserne i 1970'erne, samt selvforsyningen af energi.

Dernæst vil jeg analysere den energipolitik der er blevet ført i perioden fra oliekriserne frem til i dag, dette vil jeg derefter bruge til at analysere hvordan vindmøllebranchen er blevet påvirket af denne energipolitik.

Til at illustrere dette vil jeg tage udgangspunkt i vindmølleproducenten Vestas Wind Systems A/S, hvor jeg vil se på hvordan virksomheden har udviklet sig i denne periode. Til slut vil jeg prøve at komme med en vurdering af hvordan den fremtidige energipolitik skal udformes for bl.a. med henblik på at løse de globale klimaproblemer. Derunder vil jeg komme med nogle konkrete forslag der bør indgå i en fremtidig energipolitik.

Mine informationer om energiforsyningen vil jeg finde primært i rapporter fra Klima- og energiministeriet, energistyrelsen og lignende offentlige institutioner. Information om energipolitikkerne vil jeg finde i bogen ”Energi, klima og forsyningssikkerhed i EU og Danmark” samt en række artikler skrevet af folk fra vindmøllebranchen, disse artikler vil naturligvis mest omhandle energipolitikken på vindmølleområdet.

Til at vurdere den fremtidige energipolitik vil jeg både bruge erfaringer fra analysen samt se på de allerede forlagt energiplaner samt rådgivende planer fra f.eks. Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Til at supplere med mere konkrete oplysninger vil jeg benytte Gyldendals onlineleksikon Den Store Danske."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Danmarks energiforsyning og energipolitik | International Økonomi A og Virksomhedsøkonomi A

[2]
Bedømmelser
  • 09-05-2011
    Virkelig god hjælp til at få skrevet en god rapport !
  • 25-10-2010
    Givet af HHX-elev på 3. år
    Starten var bedst, slutningen ikke så god