SRO om Danmarks energiforsyning | Samfundsfag A og Naturgeografi B

SRO om Danmarks energiforsyning | Samfundsfag A og Naturgeografi B

Studieretningsopgave (SRO) om Danmarks energiforsyning. Opgaven er skrevet i samfundsfag A og naturgeografi B. Opgaven handler om forskellige typer af energiforsyning og de politiske diskussioner, der er forbundet hermed.

Indhold

1. Indledning
2. kul
3. Vindenergi
4. Samfundsøkonomiske og miljømæssige fordele og ulemper
5. Kul, vindkraft og den politiske målsætning
6. Vurdering
7. Konklusion
8. Perspektivering
9. Litteraturlist

Uddrag

I maj 2002 vedtog det danske folketing at Danmark skulle ratificerer Kyotoprotokollen og dens krav om at EU forpligter sig til at nedbringe udledningen af drivhusgasser med gennemsnitlig 8 % set i forhold til 1990 niveauet. Denne reducering skal ske i perioden frem til 2012. Udover dette har Danmark givet tilsagn om, at de vil reducerer deres udledning af drivhusgasser med 21 % i forhold til 1990-niveauet. Dette svarer til at Danmark i 2012 udleder 20 millioner tons CO2-ækvivalenter mindre, end de gjorde i 1990. Denne opgave vil undersøge om Danmark er godt på vej mod disse mål, ved at tage udgangspunkt i 2 forskellige energikilder: en vedvarende (vindenergi) og en fossil (kul). Opgaven vil undersøge den hidtidige og planlagte anvendelse af de 2 energikilder, og se på de samfundsøkonomiske og miljømæssige fordele og ulemper der er ved at bruge disse energikilder, samt hvorledes de er med til at opnå den politiske målsætning. Derefter vil der være en vurdering, så en konklusion på hele undersøgelsen, samt en perspektivering til hvad den globale opvarmning vil få af betydning for levestandarden hvis der ikke handles... Køb adgang for at læse mere

SRO om Danmarks energiforsyning | Samfundsfag A og Naturgeografi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.