Udviklingen i Danmarks eksport | International økonomi

Udviklingen i Danmarks eksport | International økonomi

Opgaven er tværfaglig, den indeholder både noget international økonomisk og noget matematik.
Opgaven indenholder oplysninger om danmarks eksport til USA og danmarks eksport ialt, der er i opgaven udarbejdet modeller og funktioner som fortæller om eksporten.

Lærers kommentar

Meget meget fin model, og meget fine funktioner

Indhold

Opgave 1. Gør rede for udviklingen i Danmarks eksport til USA i perioden fra 1998 til og med 2003 og forklar baggrunden for beskrevne udvikling.
Opgave 2. Undersøg om udviklingen i Danmarks Eksport i alt i perioden fra 2003 til og med 2008 kan beskrives ved hjælp af en lineær model, alternativt en eksponentiel model eller ingen af delene.
Opgave 3. Under forudsætningen af, at udviklingen fremskrive lineært, hvad vil eksporten i alt i 2009 i givet fald være?
Opgave 4. Undersøg herefter ved anvendelse af internettet, hvad den faktiske værdi af den samlede eksport var i 2009
Opgave 5. Sammenlign de to tal, som du har fundet frem til i opgave 3 og opgave 4, og angiv nogle mulige årsager til, at de to tal stemmer overens, alternativt at de er forskellige
Opgave 6. Foretag en afsluttende vurdering af, hvordan Danmark i de kommende år skal øge eksporten.

Uddrag

Opgave 1. Gør rede for udviklingen i Danmarks eksport til USA i perioden fra 1998 til og med 2003 og forklar baggrunden for beskrevne udvikling.

Mange folk havde i begyndelsen af 1980'erne lånt mange penge, fordi de troede på at opsvinget fra 80'erne ville vare ved. Da folk havde lånt tilstrækkelig mange penge, begyndte de i 1990'erne at dæmpe deres forbrug af penge, samtidig braste de oppustede aktie- og ejendomspriser, og dette medførte til starten af en ny verdenskrise. USA begyndte i 1992 at få et opsving i økonomien, fordi der var fremgang i alle brancher, specielt i IT-branchen, dette gjorde at amerikanernes forbrug steg, og derfor steg importen også. Som følge af dette eksporterede Danmark mere og mere til USA sådan så at eksporten steg fra 16.060 i 1998 til 29.323 i 2001.
I år 2000-2001 havde IT-sektoren investeret med store beløb på produktionskapaciteten, fordi de troede at fremtiden for denne branche så rigtig lys ud. Men tilfældet var at branchen begyndte at vise svagheder, og disse førte til kolossale problemer som fik verdensøkonomien til at falde i knæ, og oven på dette gjorde terror angrebet på world trade center, at USA led endnu mere... Køb adgang for at læse mere

Udviklingen i Danmarks eksport | International økonomi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.