Danmark og EU

  • HHX 2. år
  • International økonomi
  • 10
  • 9
  • 2312
  • PDF

Danmark og EU

Redegørelse for Danmark og EU - Danmarks forbehold, hvad de har betyder og kommer til at betyde, partiernes holdninger til EU.

Indhold

EU-samarbejdet 2
Danmarks fire forbehold: 3
Retsforbeholdet – 3
Forsvarsforbeholdet 3
Euroforbeholdet 4
Unionsborgerskabet 4
Danmark og EU 5
Danmark og EU – Økonomisk og politisk 5
De danske partier og EU 6
Venstre 6
Konservative 6
Socialdemokratiet 6
SF 7
Radikale venstre 7
Dansk Folkeparti 7
Enhedslisten 7
Kilder 8
Bilag 1. 9

Uddrag

EU-samarbejdet
EU-samarbejdet bliver med tiden tættere og tættere, for hver traktat der bliver vedtaget. Samarbejdet ligner efterhånden noget, som bevæger sig hen imod en føderation, og dette splitter mange nationale magtcentre. I Danmarks folketing er næsten alle partier for EU-samarbejdet, dog er der nogen der frygter at EU skal gå hen og blive en føderation, så Danmark i sidste ende afgiver al sin suverænitet.

En føderation er givet ved en samling af stater, med et organ der styrer den overordnede politik. I en føderation er der et begreb der hedder ”nærhedsprincippet”. Nærhedsprincippet går ud på, at de politiske opgaver, løses på deres pågældende niveau. Eksempelvis styres budgetterne for en enkelt kommune af den pågældende kommune, og ikke af det øverste organ – Selvfølgelig i overensstemmelse med et evt. højere organs fastlagte uddannelsespolitik. Dette gør, at de enkelt organer i føderationen kan fokusere på de opgaver, der er relevante for deres ”niveau”.

EU-samarbejdet er blevet beskrevet ved nogle såkaldte ”integrationsteorier”. Den man mener er mest passende, er den såkaldte ”neofunktionalisme”.

Neofunktionalisme beskriver hvordan samarbejde i EU, automatisk vil føre til mere samarbejde. Hvis vi begynder at bygge motorveje over grænserne, vil vi begynde at samarbejde på transport området. Dette vil dog skabe større CO2 udslip, og dermed begynder vi at samarbejde omkring... Køb adgang for at læse mere

Danmark og EU

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.