Amerikansk propaganda under 1. verdenskrig

  • HHX 2. år
  • Historie B
  • 10
  • 10
  • 3477
  • PDF

Amerikansk propaganda under 1. verdenskrig

Større opgave i Historie om amerikansk propaganda under 1. verdenskrig.

Vi giver en lang redegørelse for 1. verdenskrigs udbrud, begreberne propaganda og nationalisme og en diskussion om propagandaplakater

Problemformulering
1. Redegør kort for årsagerne til 1. Verdenskrig og dens udbrud.
a. Her skal der fokuseres på USA's indblanding i krigen.
2. Redegør herefter kort for begreberne propaganda og nationalisme.
3. Lav en kort kildekritisk præsentation af de vedhæftede kilder.
4. Analyser de vedhæftede amerikanske propagandaplakater ved at undersøge følgende spørgsmål:
a. Hvad er ”Liberty bonds”?
b. Hvordan skal ”Liberty bonds” hjælpe til at vinde krigen?
c. Hvordan kan man aflæse nationalismen i plakaterne?
5. Diskuter om propagandaen kan have haft betydning for krigens udvikling.

Lærers kommentar

Min lærer sagde den var rigtig dejlig. Dog mangler der lidt fagbegreber i diskussionen af plakater

Studienets kommentar

For lidt analyse og diskussion.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Redegørelse 4
Årsager til 1. verdenskrig og dens udbrud 4
Frankrig og det tyske rige 4
Magtkampe 4
Englands situation 5
Ærkehertug Franz Ferdinand – Startskuddet! 5
USA's indblanding 6
Propaganda 7
Nationalisme 7
Kildekritisk præsentation 7
Analyse af de vedhæftede propagandaplakater 8
Har propagandaen haft betydning for krigens udvikling? 9
Konklusion 10
Litteraturliste 10
Bilag 11

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at skrive opgave i samtidshistorie, da jeg altid har været betaget af dette fag. Jeg mener, at man træffer de bedste valg, hvis man drager erfaringer fra historien. Derfor er historien essentiel i vores tilværelse og jeg håber aldrig, at der bliver skåret ned på historietimerne i de danske skoler.
Jeg har valgt at skrive opgave om den amerikanske propaganda under 1.verdenskrig. Årsagen til dette skyldes, at krigen som brød ud i Europa i sommeren 1914 var helt anderledes end tidligere konflikter på det tidspunkt. 1. verdenskrig var allerførst en krig mellem europæiske stor – og kolonimagter, men endte med at inddrage mennesker fra fem verdensdele og blev dermed den første verdensomspændende krig.

Det var krigen, hvor USA for første gang sendte soldater over Atlanten for at deltage i en europæisk krig. Derudover blev der benyttet taktiker, våben og køretøjer, som verden hidtil ikke havde set. Dette resulterede i enorme tab for den civile befolkning. Samtidig havde krigen stor betydning for den senere europæiske samfundsopbygning.

Redegørelse
Årsager til 1. verdenskrig og dens udbrud
For at forstå, hvorfor 1. verdenskrig udbrød, er det vigtigt at forstå, hvordan Europa så ud dengang.
Frankrig og det tyske rige
I midten af 1800-tallet var Frankrig den mest magtfulde stat på det europæiske fastland. Dette blev bekræftet bl.a. ved, at Frankrig havde slået den østrigske hær to gange i 1859, selvom Østrig også var en stormagt på daværende tidspunkt. På dette tidspunkt havde været Tyskland været splittet i mange forskellige stater. Det blev dog lavet om, da en magtfuld stat i det tyske rige, Preussen, besejrede Østrig i 1866. Dette bragte de tyske stater nærmere en samling, da Preussen udvidede sit territorium og dermed blev leder af de nordtyske stater. Preussen var nu en meget magtfuld stat og truede derfor Frankrigs status. Derfor erklærede Frankrigs kejser Napoleon 3. krig imod Preussen og de nordtyske stater i 1870. 2 måneder efter var den franske hær nedkæmpet og Paris var under belejring. Dette fik resten af de tyske stater til at samles om de sejrende Preussere og dermed blev hele Tyskland samlet under Kejser Wilhelm 1. Dette fik Paris til at overgive sig 10 dage senere. Samme år blev der underskrevet en fredsaftale i Frankfurt som inkluderede, at de franske provinser... Køb adgang for at læse mere

Amerikansk propaganda under 1. verdenskrig

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.