Virksomhedsanalyse af DK Company

 • HHX 3. år
 • Virksomhedsøkonomi A
 • 10
 • 17
 • 3837
 • PDF

Virksomhedsanalyse af DK Company

Denne opgave indeholder en virksomhedsanalyse af DK Company. Opgaven indeholder blandt andet noget om deres logistisk system, regnskabsanalyser af årene 2007, 2008 og 2009, SWOT-analyse, m.m.

Opgaven er skrevet i efteråret 2010.

Indhold

Indledning
Kort beskrivelse af DK Company A/S
Analyser
Konklusion af rentabilitet: (Se bilag 1)
Konklusion af indtjeningsevne: (Se bilag 2)
SWOT Konklusion: (Se bilag 3)
Strategier
Konkurrencestrategier:
Vækststrategier:
DK Company A/S logistiksystem
Logistiksystem
Leveringsservice
Leveringsitd:
Leveringsgrad:
Leveringsoverholdelse:
Leveringssikkerhed:
Leveringsfleksibilitet:
Leveingsinformation:
Konklusion:
Forslag til forbedring
Konklusion
Kildeliste
Bilag 1 - Rentabilitet
Bilag 2 - Indtjeningsevne
Bilag 3 - SWOT-Analyse

Uddrag

Indledning
Vi vil udarbejde en virksomhedsanalyse af koncernen DK Company A/S, hvor vi samtidig vil redegøre for virksomhedens logistiksystem og give forslag til forbedringer, hvor vi efterfølgende vil vurdér vores forslags betydning for virksomhedens økonomiske situation. For at kunne udarbejde det på den bedste mulige måde, har vi bl.a. valgt at anvende følgende analyser:
En rentabilitetsanalyse, fordi det er en analyse hvor virksomhedens evne til at forrente den kapital, der er investeret i den undersøges.
En analyse af virksomhedens indtjeningsevne, da det omfatter en undersøgelse af forholdet mellem virksomhedens indtægter og dens omkostninger.
En SWOT-analyse, da det er en analyseproces, der har til formål at identificere og analysere virksomhedens stærke og svage sider samt de muligheder og trusler, den står overfor.
Udvælgelse af en konkurrencestrategi, da en konkurrencestrategi er en overordnet strategi, der skal sikre virksomheden de størst mulige konkurrencemæssige fordele i forhold til konkurrenterne.
Udvælgelse af vækststrategier, da en vækststrategi vil sige, at virksomheden udbygger sin position på markedet med udgangspunkt i de produkter og markeder, der allerede eksisterer.

Udover analyser vil vi gå ind og se på virksomheden logistiksystem, da logistik er et helhedsorienteret styringssystem, der skal sikre den nødvendige planlægning, gennemførelse og kontrol af en effektiv materialestrøm fra råvareleverandør til slutbruger samt bortanskaffelse og genbrug af udtjente produkter alt sammen med det formål at tilfredsstille kundernes behov.

Kort beskrivelse af DK Company A/S
DK Company A/S er en modehandelsvirksomhed, som blev grundlagt i 2001 af Jens Poulsen med tøjmærket Jasmin . I dag er de tre ejer hovedaktionær Jens Poulsen, Jens Obel og Kasper Philipsen. Virksomheden har gennem tiderne opkøbt 11 forskellige virksomheder, som var på renden til at gå konkurs, blandt andet ved hjælp af deres specielle koncerndiagram, som er udformet som en... Køb adgang for at læse mere

Virksomhedsanalyse af DK Company

[12]
Bedømmelser
 • 12-12-2010
  god opgave :) som indeholder rigtig mange gode ting :)
 • 24-02-2011
  Rigtig god opgave. Den er meget brugbar :-)
 • 15-03-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Flere mangler, men stadig fin opgave
 • 19-06-2015
  - Det er en super lærerig opgave, med rigtige facts. Opgaven er meget struktureret hvilket giver et godt overblik. - Regnskabs analyserne var til størst hjælp, da jeg derved kunne sammenligne med mine egne analyser. - Jeg kan umiddelbart ikke komme i tanke om noget der kunne være bedre eller se nogle mangler. Så 6 stjerner herfra!