DIO om liberaliseringen af verdensøkonomien og WTO

DIO om liberaliseringen af verdensøkonomien og WTO

DIO rapport i Samfundsfag C og International Økonomi A om liberaliseringen af verdensøkonomien og WTO

Opgaveformulering
En opgave til det internationale område, med en redegørelse for liberaliseringen af verdensøkonomien, en analyse af frihandel / handelshindringers udvikling på verdensøkonomien og en vurdering af WTO´s bidrag til verdensøkonomien. Herudover reflekterer jeg om mit studieområde 2 og snakker om mine metodiske overvejelser.

Indhold

Indledning 2
Metodiske overvejelser. 2
Redegørelse for liberaliseringen af verdensøkonomien 1945-2010. 3
Et ødelagt marked. 3
En tidlig start på liberalisering 3
WORLD TRADE ORGANIZATION, fri handel frem for alt. 5
Analyse af Frihandel / handelshindringers betydning for velstandsudviklingen i I-lande kontra U-lande. 6
Frihandel vejen til vækst? 6
Handelshindringer en anden vej til vækst? 7
Vurdering af WTO´s bidrag til verdensøkonomien, på godt og ondt. 9
Konklusion 11
Litteraturliste 12
Bilag 13
Refleksioner over studieområde 2 13

Uddrag

Indledning
Vi lever i dag i en globaliseret verden, hvor arbejdskraft og kapital strømmer frem og tilbage mellem landene. Dette afspejler sig også i økonomien, med en mere og mere liberaliseret handel verden over. Liberaliseringen startede tidligt, hvor jeg har startet ud med et gik på Bretton Woods aftalen og senere oprettelsen af GATT. GATT var med til, at sikre en lavere told til at stimulere verdenshandlen. Efterfølgeren til GATT er organisationen WTO, som vi stadig har den dag i dag til, at kæmpe for en friere verdenshandel. Denne blev oprettet på baggrund af adskillige forhandlingsrunder, hvor der blev kæmpet for færre handelshindringer verden over.
Med liberaliseringen kommer så spørgsmålet, til hvilken gavn frihandel egentlig har, eller for så vidt han-delshindringer har for velstandsudviklingen i verden. Dette vil blive forsøgt fundet svar på i denne opgave. For at kunne gøre dette har jeg studeret kilder fra henholdsvis tilhængere af WTO og den liberalisering der finder sted, og klarer modstandere af udviklingen. Der tegner sig derfor ikke noget enstydigt billede.
Ydermere har jeg været inde på WTO´s rolle i verdensøkonomien. Bidrager den til et lettere handelsmiljø der fremmer handel, eller er det en gruppe der er med til at lave større forskelle mellem fattig og rig? Dette er der skam taget, heller ikke noget entydigt svar på, men forsøgt svaret er det da.

Metodiske overvejelser.
For at kunne besvare min problemstilling har jeg benyttet mig af relevant litteratur, henholdsvis fra bøger og internettet. Til at svarer på det historiske, har jeg valgt at benytte mig af bogen Den Nye Verden en bog udgivet af Systime. Systime er et forlag der udgiver forskellige bøger blandt andet til handelsskoler landet over, og man må deraf konkludere de fortæller sandheden, som den er og ikke fortæller den til fordel for en bestemt gruppe.
Udover dette har jeg benyttet mig af udenrigsministeriets hjemmeside, til noget information om WTO, hvilket igen må anses som en kreditable kilde da den kommer fra en offentlig institution. Lærer bogen til international økonomi ”bind 2” har også været til stor gavn, for at få IØ med i opgaven, i denne er desuden brugt nogle tal til at belyse visse pointer. For at jeg har kunnet forholde mig kritisk til WTO har jeg skaffet bøger, lavet af Mellemfolkeligt samvirke en gruppe der blandt andet kæmper for retfærdighed til udviklingslandene og deraf står bag dem. Nogle af bøgerne der er brugt giver et meget negativt billede af WTO men det finder jeg nødvendigt for, at vise der er 2 sider af sagen. Jeg har igen brugt IØ bogen til, belysning af min vurdering, da den både tager gode og dårlige sider ind om WTO, men samtidigt inddraget yderligere relevant litteratur... Køb adgang for at læse mere

DIO om liberaliseringen af verdensøkonomien og WTO

[2]
Bedømmelser
  • 10-02-2012
    Givet af Folkeskoleelev i 10. klasse
    skidegodt opgave...mangler at komme indpå nogen områder..........
  • 04-03-2013
    Givet af HHX-elev på 3. år
    god opgave til inspiration - var dog ikke lige det jeg håbede på