DIO: Dødstraf i Kina (synopsis)

 • HHX 3. år
 • DIO (Dansk A, Engelsk A)
 • Godkendt
 • 6
 • 1885
 • PDF

DIO: Dødstraf i Kina (synopsis)

Opgaven indeholder en redegørelse og undersøgelse af dødstraffen i Kina. Herefter forekommer der en analyse af vestens, altså Danmark og USA's holdning til dødstraf i Kina, med blandt andet et kort henblik på kulturanalyse. Dette medfører en diskussion om Kina selv er klar til at opgive og ændre sin holdning til dødstraffen på kortere eller længere sigt.

Kulturanalysen er lavet ud fra Geert Hofstede, dog står der ikke skrevet så meget om det, da det var noget jeg uddybede til eksamen.

Indledning og problemformulering
Der findes i dag 96 lande hvor dødsstraf ikke er lovligt i. Kina er et af de lande der ikke i blandt de 96 lande og dermed bliver set som en berygtet dødsstrafs stat.
Kina henretter flere mennesker end nogen andre lande, og den førsteplads vil de kunne beholde lang tid endnu. Henrettelsesmetoden i Kina er skydning, og det kritisere mange fra vesten og det bliver set som et stort problem for Kina, og mange lande er imod det, ikke kun dødsstraf men også måden de henretter dem på.

Danmark er imod dødsstraf, men hvor mange danskere synes egentlig at det er i orden med dødsstraf? For godt nok er landet imod dødstraf, men dog er der nogle danskere der måske er for dødsstraffen i Danmark. USA derimod er for dødsstraf og mener at der er okay at have dødsstraf, dog bruger de det ikke nær så meget som Kina gør.

Opgaven indeholder en redegørelse og undersøgelse af dødstraffen i Kina. Herefter forekommer der en analyse af vestens, altså Danmark og USA's holdning til dødstraf i Kina, med blandt andet et kort henblik på kulturanalyse. Dette medfører en diskussion om Kina selv er klar til at opgive og ændre sin holdning til dødstraffen på kortere eller længere sigt.

Elevens kommentar

Jeg fik 7 på baggrund af denne synopsis.

Indhold

1. Indledning og problemformulering
2. Metoderefleksion
3. Dødsstraf i kina
4. USA's og Danmarks syn på dødsstraffen
-Danmarks holdning til dødsstraf
-USA's holdning til dødsstraf
-Hofstede
5. Vil Kina opgive dødsstraf?
6. Konklusion
7. Litteraturliste

Uddrag

2. Metoderefleksion
Da jeg skulle skrive synopsen startede jeg med at lave en disponering af min tid. Jeg valgte fagene dansk og engelsk, og da det begge er humanistiske fag, har jeg brugt analyse og argumentation. Dette vil jeg uddybe mere til min eksamen. Jeg har undersøgt emnet, og fået en meget bedre viden indenfor emnet dødsstraf. Det har jeg ved hjælp af dansk og engelske tekster. Så har jeg dernæst analyseret både danske og engelske tekster. Jeg har fundet artiklerne og teksterne på nettet, og på netaviser. Jeg har hovedsagligt brugt artikler, da jeg skal bruge holdningsprægede tekster til dette emne.
Da jeg har valgt to humanistiske fag, gælder de samme analysemetoder.
Derudover har jeg brugt Geert Hofstedes kultur analyse model, til at se hvordan de tre lande ligger i forhold til hinanden kulturmæssigt.

3. Dødsstraf i kina
I Kina går man ind for dødstraf og de bruger det meget. De kinesiske myndigheder mener at det er nødvendigt at have dødsstraf, på grund af den eksploderende økonomiske udvikling, som har medført Kina er et af de lande der udsteder flest dødsdomme og som derved udfører flest henrettelser. De har hele 68 domme der kan medføre og straffes med dødsstraf.
De 68 forbrydelser der kan begås i Kina og medfører mulig dødsstraf er følgende: ...

---

4. USA's og Danmarks syn på dødsstraffen
Danmarks holdning til dødsstraf
I Danmark går man ikke ind for dødsstraf. Dødsstraffen blev afskaffet i Danmark i 1930, og den sidste henrettelse var da sket i 1892. Den blev genindført igen efter anden verdenskrig, og derfor blev den endelige beslutning om at afskaffe dødsstraffen først rigtig vedtaget i 1993.
I en artikel fra 2006 står der at hver femte dansker mener at nogle forbrydelser bør straffes med døden, hvilket er mange.

Jørn Tulstrup fra IFKA siger: ”Selv om hver femte dansker er relativt mange, havde jeg i lyset af den øgede vold i samfundet forventet en stigning i tilhængere af dødsstraf”. Han kalder derefter udviklingen for positiv og overraskende.
Dette er en ældre artikel, dog mener jeg stadig at den er relevant, da tallet ikke er ændret siden 1999, og... Køb adgang for at læse mere

DIO: Dødstraf i Kina (synopsis)

[3]
Bedømmelser
 • 02-04-2013
  udemærket opgave, lidt mærkeligt skrevet.
 • 19-03-2014
  Godt emne, og super god opgave generelt
 • 09-04-2012
  Super god opgave!!!!!!