DIO - Velfærdsstat

DIO - Velfærdsstat

I rapporten er en redegørelse for de tre velfærdsmodeller, en redegørelse for velfærdsstatens eksistensgrundlag, en analyse af velfærdsstatens udvikling og udbygning fra 1891 til 1972, en analyse af det pres velfærdsstaten er under idag og en vurdering af velfærdsstatens fremtid.

Du kan læse mere om velfærdsstaten i vores kompendium om velfærdsstaten.

Indhold

Noter i timerne 2
Definitionen af den velfærdsstat 6
Definitionen af globalisering 7
Når man snakker om velfærdsstat findes tre modeller 7
Forudsætningerne for danske velfærdsstats eksistensgrundlag 8
Velfærdslove fra 1891 til 1933 9
Velfærdsstat efter 2.verdenskrig 11
John Meynard Keynes økonomiske skole 11
Væsentlige udbygninger af den danske velfærdsstat 12
Analyser hvilket pres velfærdsstaten er under i dag inddrag her globaliseringen og den øgede ældrebyrde 13
Deltagelse i den Økonomiske Monetære Union vil ødelægge velfærdsstaten? 13
Diskuter forskellige løsningsforslag for at lette presset på velfærdsstaten 16
Konklusion 20
Bilag 1 20

Uddrag

Noter i timerne
Problemformulering
Det overordnede tema ”Globalisering” er givet.
- Redegørende - kommentere – beskrivende
- Analysere – undersøge
- Vurderende – perspektivere – diskutere
Tema (globalisering) – find emne – find problemstillinger = en god problemformulering
Arbejdsportofolio
En portfolio er en materialesamling og skal tjene til at dokumentere undersøgelsesprocessen. I portfolien kan der vedlægges avisartikler mv.
Portfolioen skal indeholde:
1. Relevante artikler/materialer og modeller
2. Relevante notater fra undervisningen og fra din undersøgelse – samt dine tanker undervejs.

• Portfolio skal give et fyldestgørende indtryk af din indsats gennem forløbet
• Skal sammen med din synopsis danne grundlaget for din årskarakter i DIO
• Alt i din synopsis skal kunne dokumenteres
• Pas på, at det udleverede og kopierede materialer ikke fylder for meget så de ikke overskygger egne noter.
Undersøgelsesproces
• Kig på fronter
Undersøgelse
• Kig på fronter

Refleksionsskrivning
• Gennem hele DIO forløbet er det vigtigt at du løbende reflekterer over de faglige problemstillinger og hvordan du griber tingene an.
• Refleksionerne danner grundlag for din synopsis, og skal derfor være skriftlige og indgå i din portfolio
Refleksioner:
- Hvorfor valgte du netop dit emne?
- Hvorfor valgte du netop de to fag?
- Hvordan indgår de to fag i fagligt i emnets problemstillinger?
- Hvilke faglige problemstillinger indeholder dit emne?
- Hvordan bidrager hvert fag metodemæssigt i undersøgelsen?
Synopsis... Køb adgang for at læse mere

DIO - Velfærdsstat

[30]
Bedømmelser
 • 13-03-2012
  ELENDIG OPGAVE, ELENDIGT SPROG OG ELENDIG OPSÆTNING!! En 3 års elever som præstere dette burde have alvorlige bekymringer for at nå over dumpegrænsen!!!
 • 23-11-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  OK. Men opsætning, og noget af indholdet er ikke i overensstemmelse med reglementet (i hvert fald på vores skole).
 • 03-03-2014
  okay synopsis, dog lidt uoverskuelig
 • 27-10-2013
  Udemærket inspirationsopgave...