DIO om mikrofinansiering

DIO om mikrofinansiering

Det internationale område (DIO) rapport i IØ A og Samtidshistorie B om mikrofinansiering.

Opgaven redegør for hvorvidt Mikrokredit anses for værende bæredygtigt, og hvilken fremtidsmuligheder der er. Desuden forholder den sig til de forskellig mikrokredit modeller.

Opgaven skulle munde ud i en præsentation hvor jeg havde gemt noget til. Her tog jeg kritisk fat i den positive holdning til mikrokredit jeg havde fremført i opgaven.'

Indhold

KAPITEL 1 3
1.1 Indledning 3
1.2 Emne afgrænsning 3
1.3 Kildekritik 3
KAPITEL 2: Indlednings afsnit 4
2.1 Udviklingsteori 4
2.2 Moderniseringsteori 4
2.3 Afhængighedsteori 5
2.3 Mikrofinans institutter 5
KAPITEL 3: Udviklingen i mikrofinans fra 2006 6
3.1 Historisk udvikling i MFI 6
3.2 MFI i fremtiden 7
KAPITEL 4: Analyse af mikrofinans strategien og målretningen mod kvinder 8
4.1 Business-skolen 8
4.2 Udviklings-skolen 8
4.3 Målrettet kvinder 8
KAPITEL 5: Udbyttet for kvinder ved MFI'er i Bangladesh 9
5.1 Generelle forbedringer 9
5.2 Kvindernes empowerment 10
Forøgelse af materielle goder: 10
Erkendelse af egne evner: 10
Social kapital: 10
Ligestilling: 10
5.3 Kritikere 11
KAPITEL 6: Konklusion 11
KAPITEL 7: Refleksion 12
7.1 Metodiske overvejelser 12
7.2 Bidrag til udfoldelsen af problemstillingen 12
7.3 Helhedsforståelse 12
KAPITEL 8: Refleksion over den faglige udvikling 13
KAPITEL 9: Noter 13
9.1 Supplerende viden: 15
KAPITEL 10: Litteraturliste 15
10.1 Bøger: 15
10.2 Artikler: 15
BILAG 1 15

Uddrag

1.1 Indledning
Mikrofinansphenomenet har over de seneste årtier bredt sig til hele verden som et meget benyttet gender-orienteret udviklingsværktøj. Mikrofinans arbejder under strategien; en forretningsaftale med fokus på at empower kvinderne, ved at skabe muligheder for adgang til ellers uopnåelige økonomiske ressourcer.
Opgaven vil nærmere beskrive hvordan udviklingen har været siden Nobel gav fredsprisen til MFI banken Grameen bank. Beskrivelsen vil føre til en analyse af de Mikrofinansiske strategi er der arbejdes udfra. Og om i hvilket omfang de målrettes kvinder. Til sidst vil det vurderes om det gavner kvindernes empowerment og om dette kommer resten af samfundet til gavn.

1.2 Emne afgrænsning
Opgaven vil ikke lave en komparativ analyse af de forskellige tilgange til mikrofinans, og vil kun i begrænset omfang beskæftige sig med den økonomiske og organisatoriske håndtering af mikrofinans. Udfra de moderniseringsteorier der gennemgås i opgaven, vil konflikterne ved gennemførsler af moderniseringsteorierne heller ikke blive gennemgået, som f.eks. de frihandelshindringer der er opsat selvom frihandel anses som en løsning.

1.3 Kildekritik
Materialet brugt til udarbejdelsen af denne opgave er skrevet af fagfolk med længere indsigt og kendskab til MikroFinansInstitutter (MFI'er) hvilket danner grundlag for at deres udtalelser kan antages for at være valide. Derudover er kilderne uafhængige af hinanden, ligesom nogle af deres vurderinger og konklusioner omkring MFI'er er forskellige.
Forbehold i en opgave som denne er yderst vigtig, da opgaven baseres på sekundær litteratur, og ikke primære empiriske udsagn. Da det brugte materiale er samfundsvidenskabelig litteratur har det per definition en subjektiv holdning.

KAPITEL 2: Indlednings afsnit
Opgaven vil indledningsvis starte ud med at definere nogle af de centrale teorier der arbejdes med når man snakker udviklingsværktøj og definere hovedemnet mikrofinans. Ligeledes vil nogle centrale begreber blive uddybet i kapitel 9: Noter.

2.1 Udviklingsteori
Set fra et udviklingsperspektiv er fattigdom stadig det alvorligste problem verden står overfor. Specielt i tredjeverdenslandene og disse lande modtager alle flere former for udviklingsbistand fra de rigere lande som f.eks. Danmark. Den mest anvendte bistandsform er den multilaterale bistand fra organisationer som verdensbanken

Når der snakkes om den store mængde bistand, der bliver givet til tredjeverdenslande, kan det diskuteres hvordan bistanden skal hjælpe til at give den bedste udvikling. Forskellige teoretiske skoler har givet deres bud på en udviklingsteori . De mest udbredte er moderniserings- og afhængighedsteorien, og de fleste udviklingsstrategier bygger på elementer fra begge tilgange... Køb adgang for at læse mere

DIO om mikrofinansiering

[10]
Bedømmelser
 • 09-02-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Knald god opgave! Rigtig do beskrivelse af hvorvidt det er en god metode.
 • 12-04-2011
  Beskriver emnet meget godt!!!!!!!!!!!!!! men ikke til et 12-tal
 • 24-04-2012
  god opgave ..................
 • 28-08-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  virkelig godt stykke arbejde

Materialer relateret til DIO om mikrofinansiering.