DIO rapport om Kinas migration

 • HHX 3. år
 • DIO (Historie B)
 • Ingen givet
 • 13
 • 5071
 • PDF

DIO rapport om Kinas migration

DIO rapport i Samtidshistorie B om Kinas migration.

Denne opgave sætter fokus på Kinas migration i form af de poliske reformer, menneskers forhold og velstand, den buldrende vækst i økonomien og globaliseringen, som har givet Kina mulighed for måske at blive supermagt.

Indhold

Indledning 2
Dengs reformer gennem 1980 og 90'erne 2
Dengs reformer/ politikker for migrationen 4
Analyse af Kinas migration i form af pull og push faktorer 4
Migrationens betydning for den kinesiske økonomi 6
Er migrantarbejdernes drømme knuste? 7
Kan Kina blive en Supermagt? 8
Konklusion 10
Refleksion over opgaven 10
Fagenes bidrag til udfoldelse af problemstillingerne 11
Fagene som helhedsorienteret forståelse af problemstillingerne 11
Refleksion over studieområde 2 11
Bøger: 13
Artikler: 13

Uddrag

Indledning
Folk har altid vandret – I 1800 tallet vandrede mange europæere fra Europa til Amerika, mens der de senere år har været en større del af ulandes befolkningen, som er vandret til ilandene. Det samme gælder for Kina der i øjeblikket oplever den største interne folkevandring, verden nogen sinde har set. Det har skabt stor økonomisk vækst, eksporten går strygende og Kina er på vej til ligesom i 1820 at blive verdens største økonomi og måske den næste supermagt. Bagsiden af medaljen kommer til udtryk i de mange migrationsarbejdere der bygger Kina op med deres bare næver, under ukummerlige forhold langt fra dem vi lever under.

Dengs reformer gennem 1980 og 90'erne
I 1949 kom kommunisterne under ledelse af Mao Zedong til magten i Kina. Den første store udfordring var at sætte gang i de økonomiske hjul igen. Hvilket Mao realiserede i form af det store spring fremad. Dette gik i en ren kommunistisk stil ud på, at man skulle indføre folkekommuner. Folkekommunen betød, at bønderne skulle opgive den private ejendomsret til deres landbrug og i stedet give det til folkekommunerne, som så skulle dække de fundamentale behov som mad, bolig, skolegang osv.
Folkekommunerne gjorde også, at folk blev bundet til deres område både økonomisk, uddannelsesmæssigt etc. pga. indførelsen af folkekommunerne og hukouen. Det store spring fremad lykkes dog ikke for Mao, og Kina kom, i økonomisk storm vejr. Mao Zedong døde i 1976.
Efter nogle år med politisk uro kom hans efterfølger Deng Xiaoping til magten i 1978. Deng overtog et land med traditionel planøkonomi. Staten ejede alle produktionsmidler og fastsatte både priser og lønninger, derigennem styrede den både indenrigs og udenrigshandel. Dette var noget af det første Deng søgte væk fra. Han ønskede at indføre ... Køb adgang for at læse mere

DIO rapport om Kinas migration

[2]
Bedømmelser
 • 01-06-2011
  Udemærket, kan anbefales til inspiration.
 • 20-04-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Super ok super ok super